[zaloguj się]

55. Zasady ogólne.

Kolejną partią jest opis samogłosek pochylonych. Sporządzamy go dla każdego użycia samogłoski a, e, o, nawet w pozycji, gdzie zawsze panowała wymowa jasna bez wahań. W części tej rozpatrujemy tylko pochylenia rdzenne i tematyczne, natomiast pochylenia końcówkowe wchodzą w skład części fleksyjnej.

a. Odstępstwa.

aa. Sporadyczne formy fleksyjne.

Pochylenia rdzenne zależne od sporadycznych form fleksyjnych opracowujemy pod odpowiednią formą w części fleksyjnej (ale tylko w wypadku, gdy występują tam wahania).

bb. Końcówka formy podstawowej.

Samogłoski w końcówce formy podstawowej (mianownika, bezokolicznika) omawiamy (jeżeli jest ona zaświadczona w materiale) w części poświęconej pochyleniom tematycznym, jednakże tylko wówczas, gdy prócz tego w wyrazie występuje jakaś inna samogłoska podlegająca opisowi. Tak więc w hasłach typu RYBA, DMUCHAĆ wstępnych uwag o pochyleniach w ogóle nie będzie. Szczegóły por. 61.