[zaloguj się]

87. Zasady ogólne.

Pochylenia samogłosek końcówkowych rozpatrujemy pod poszczególnymi formami. W obrębie danej formy gramatycznej omawiamy przede wszystkim oboczności końcówek bez względu na pochylenia. Oboczności pochyleń stanowią osobną samodzielną partię. Materiałem do niej są tylko przykłady pochodzące z tekstów kreskujących daną samogłoskę, przykłady niewchodzące w rachubę zapisujemy, biorąc określoną samogłoskę w nawias.