[zaloguj się]

[GALIK sb m

Fleksja

sg G galika.

stp, Cn brak.

Choroba weneryczna [gallicus morbus, francaospice albo niemoc kurewników i cudzołożników Mącz 142b]:
Wyrażenie: »francuski galik«: A iſtotna ieſt to doſwiádſzona kaźń od Bogá ná ty nierządniki/ ktorzy iże ciáłem grzeſzą/ ná ciele tu ieſzcze rozmaitych bolow/ Włoſkiego łamánia/ Fráncuſkiego gáliká/ ſproſnych inſzych bolączek doſtawáią P. GilPos 54 (Linde).

Synonimy: »dworska niemoc«, »dziki świerzb«, franca, francuz, kiła, »niemoc kurewnikow«, ospice, przymiot, »wnętrzny smrod«, »wrzod galijski«, »złe krosty«, »zły wrzod«.]

KW