[zaloguj się]

INY (9843) pron

iny (5873), inny (3970); iny BierRej (3), PowUrb, March1 (3), March1Wiet, OpecŻyw (50), OpecŻywList (2), ForCnR (24), ForCnRWiet (2), PatKaz I, PatKaz II (19), PatKaz III (4), HistJóz (4), TarDuch (3), BierRozm (13), RejRozm, LudWieś, SeklWyzn (20), RejJóz (18), RejKup (73), RejKupSekl (6), HistAl (2), HistAlHUngl (2), KromRozm II (99), BielKom (11), GliczKsiąż (2), LubPs (89), GroicPorzRej, SeklPieś, RejWiz (144), LeszczRzecz, RejFig (3), RejZwierz (31), Goski, Mącz (84), Prot (3), RejAp (207), GórnDworz (354), RejPos (759), RejPosWiecz2 (15), RejPosWiecz3, GrzegŚm (24), KuczbKat (6), RejZwierc (307), KochMon, WujJud (8), RejPosRozpr (17), RejPosWstaw (35), BudBibKaw (2), HistHel (4), PaprPan (9), ModrzBazBud, Oczko, StryjKron (6), KochMRot, WisznTr (6), KochWr, PaprUp (2), Calep (2), GrochKal (2), Phil (8), GórnTroas (7), JanNKarGórn (3), KlonKr, KmitaSpit, GosłCast (2), PaxLiz, PudłDydo, SzarzRyt; inny FalZiołUng (2), KlerWes, March3 WróbŻołt, WróbŻołtGlab, Mymer2, LibMal (22), KrowObr (62), UstPraw (3), MycPrz (10), KochPs (4), ZapKościer (24), ReszPrz, ReszList (18), WerKaz (7), BielSer (3), ArtKanc (18), KochProp, ActReg (37), GostGosp (18), KochPij (5), GrabowSet (2), KołakCath (6), KołakCathOkuń, RybGęśli (7), SiebRozmyśl (6), WitosłLut (4), GrabPospR, VotSzl (3), CzahTr (14), KlonFlis (4), KlonWor, RybWit (2), ZbylPrzyg; iny : inny MetrKor (24 : 9), ZapWar (7 : 6), BierEz (50 : 47), FalZioł (85 : 22), BielŻyw (5 : 51), GlabGad (1 : 2), MiechGlab (2 : 2), LibLeg (30 : 29), RejPs (168 : 12), ComCrac (2 : 20), RejRozpr (2 : 5), SeklKat (122 : 1), KromRozm I (74 : 3), KromRozm III (152 : 2), Diar (129 : 11), DiarDop (20 : 1), GroicPorz (1 : 188), Leop (138 : 21), OrzList (2 : 23), BibRadz (228 : 2), OrzRozm (44 : 42), BielKron (878 : 526), OrzQuin (119 : 1), SarnUzn (33 : 6), SienLek (60 : 121), SienLekAndr (1 : 1), BielSat (3 : 5), HistRzym (64 : 8), HistLan (12 : 1), BielSpr (16 : 82), WujJudConf (9 : 1), BudBib (49 : 30), Strum (1 : 7), BudNT (61 : 2), CzechRozm (4 : 130), KarnNap (1 : 4), ModrzBaz (31 : 14), SkarJedn (14 : 301), SkarŻyw (201 : 454), CzechEp (2 : 9), NiemObr (3 : 37), KlonŻal (1 : 2), KochPhaen (1 : 1), WerGośc (1 : 6), BielSjem (1 : 8), KochPieś (3 : 1), PudłFr (1 : 1), BielRozm (1 : 3), GórnRozm (50 : 5), ZawJeft (3 : 1), WyprPl (1 : 3), LatHar (3 : 25), KołakSzczęśl (5 : 4), WujNT (13 : 385), WysKaz (11 : 15), SarnStat (375 : 715), SkarKaz (17 : 204), CiekPotr (8 : 4), SkarKazSej (11 : 56).

gy- a. gi- (24) MetrKor (5), ZapWar (7), BierRaj (3), PowUrb, PatKaz II, LibMal (4), RejPs, RejKup (2); hy- ZapWar (4).

Fleksja

sg m N iny (377).G inégo (322); -égo (43), -ego (3), -(e)go (276); -égo : ego OpecŻyw (4 : 3).D inému (168); ému (10), emu (2), (e)mu (156); emu OrzQuin, SienLek.A inégo (163), iny (115); égo (34), -(e)go (129).I inym (89), in(e)m (8); (e)m ZapWar, LibLeg, RejJóz, OrzRozm; ym : (e)m FalZioł (2 : 1), GroicPorz (7 : 1), BibRadz (2 : 1), SkarŻyw (4 : 1).L inym (54), in(e)m (6); -(em) RejPs, ComCrac (2), RejKup, BudNT (2).f N inå (121); -å (104), -a (4), -(a) (13); -å : -a RejPos (10:1), SkarJedn (3 : 1), SkarŻyw (5 : 2).G inéj (193); -éj (23), -(e)j (170).D inéj (9); -éj (1), -(e)j (8).A iną (153), inę (1); -ą : -ę Diar (2 : 1).I iną (66).L inéj (32), inny (1) LibMal; -éj (4), -(e)j (28).n N iné (112); -é (6), -(e) (106).G inégo (713); -égo (71), -iego (1), -(e)go (641); -égo : -ego OrzQuin (32:1).D inému (36); -ému (4), -emu (3), -(e)mu (29); -ému GórnTroas, SarnStat (3), -emu OrzQuin (2), SienLek.A iné (153); -é (15), -(e) (138).I inym (91), in(e)m (12); -(e)m FalZioł (2), RejPs, RejKup, GórnRozm; -ym : -(e)m LubPs (6 : 1), BibRadz (2 : 3), OrzRozm (3 : 3).L inym (117), in(e)m (12); -(e)m RejKup (2), BibRadz (2), GórnRozm (2), -ym : -(e)m Diar (1 : 3), SkarJedn (4 : 1), SkarŻyw (5 : 2).V in(e) (1).pl N m pers ini (697). m an ini (5), in(e) (1); -i :-(e) BielKron (1 : 1). subst iné (628); -é (84), -e (2), -(e) (542), -é : -e SienLek (4 : 1), SarnStat (70 : 1).G inych (1969).D inym (470), in(e)m (42); -(e)m PatKaz II (2), RejPs (11), RejKupSekl, Goski; -ym : -(e)m FalZioł (6 : 2), SeklWyzn (2 : 1), RejKup (2 : 7), Diar (11 : 3), DiarDop (2 : 2), BibRadz (9 : 5), OrzRozm (3 : 1), BudBib (8 : 2), SkarJedn (12 : 1), SkarŻyw (36 : 2), GórnRozm (1 : 1).A pl m pers iné (517), inych (18); -ych MycPrz, GórnTroas, KołakSzczęśl (2); -(e) : -ych LubPs (5 : 1), KrowObr (6 : 1), BielKron (114 : 1), RejPos (22 : 1), CzechRozm (3 : 1), SkarJedn (43 : 1), SkarŻyw (57 : 1), NiemObr (5 : 3), WisznTr (1 : 1), WujNT (29 : 3). m an in(e) (6). subst iné (1086) [w tym 1 r. błędnie : inę]; -é (156), -e (3), -(e) (924); SarnStat (124 : 3).I m inémi (271), inymi (183); -émi ZapWar, FalZioł, FalZiołUng, RejPs (12), ComCrac (3), RejKup, KromRozm I (2), KromRozm II, BielKom, GroicPorzRej, RejWiz, OrzList, RejZwierz, Mącz, GórnDworz (3), GrzegŚm, HistLan, RejZwierc (17), WujJud, WujJudConf (2), RejPosRozpr, RejPosWstaw, BudNT (2), KarnNap, ModrzBaz (2), ZapKościer, WerGośc (2), ActReg (3), GostGosp, SarnStat (46), SkarKaz (7), SkarKazSej (4); -ymi BierRaj, BierEz (5), OpecŻyw (3), ForCnR (5), PatKaz II (2), PatKaz III, BielŻyw (2), KromRozm III (11), KrowObr, OrzRozm, CzechRozm (18), StryjKron, CzechEp, PaprUp, WitosłLut; -émi : -ymi MetrKor (1 : 1), LibLeg (1 : 6), SeklWyzn (1 : 1), SeklKat (1 : 1), Diar (1 : 2), LubPs (2 : 1), GroicPorz (1 : 3), Leop (3 : 2), BibRadz (6 : 3), BielKron (32 : 32), OrzQuin (2 : 2), SarnUzn (1 : 1), RejAp (4 : 3), HistRzym (1 : 5), RejPos (44 : 4), SkarJedn (17 : 15), SkarŻyw (23 : 38), NiemObr (1 : 4), RybGęśli (1 : 1), WujNT (4 : 4); ~ -émi (46) -emi OrzQuin (2), -(e)mi (223).f inémi (132), inymi (47); -émi FalZioł (9), LibLeg, RejPs (6), Leop (3), UstPraw, BibRadz (2), Mącz, RejAp, GórnDworz (9), RejPos (18), RejZwierc (2), BielSpr, BudBib, ModrzBaz (3), ActReg, Phil (2), LatHar, WujNT, SarnStat (32), SiebRozmyśl (2), SkarKaz (4), CiekPotr, SkarKazSej, SzarzRyt; -ymi PowUrb, OpecŻyw (2), LibMal (2), SeklKat, KromRozm III (2), Diar, GroicPorz (2), KrowObr (2), HistRzym, CzechRozm (5), WysKaz, WitosłLut (3), GosłCast; -émi : -ymi BielŻyw (1 : 1), BielKron (20 : 6), SienLek (1 : 7), SkarJedn (1 : 2), SkarŻyw (5 : 7); ~ -émi (35), -(e)mi (97). n inémi (69), inymi (23); -émi BierEz, FalZioł (4), KromRozm I, Diar, RejWiz, BibRadz, Mącz, RejAp, RejPos (12), HistLan (2), RejZwierc (4), WujJud, BudBib (2), WerGośc, GórnRozm, ActReg (2), JanNKarGórn (2), SarnStat (8); -ymi BielŻyw, SeklKat, KromRozm III, GroicPorz, Leop, CzechRozm, CzechEp, WysKaz; -émi : -ymi BielKron (18 : 3) SienLek (1 : 2), SkarJedn (3 : 3), SkarŻyw (1 : 7). ~ -émi (8), -ęmi (2) JanNKarGórn, -emi (1) SienLek, -(e)mi (58).L inych (551).V m pers inni (1). subst ine (2).

stp notuje, Cn s.v. inszy, Linde XVIIXVIII w.

1. Nie ten, nie taki; alius Mącz, Cn; aliquis Vulg, JanStat; ipse, iste PolAnt; alter Mącz; diversus Modrz (9719): March1 Wiet A2; Nietrwáłeć pry ludzkie gminy/ Dziś w nich ten ſłuch iutro iny BierEz R4v; Bom ia rodzáiu innego/ A máło k nim podobnego. BierEz I (22); Gdy przydzie na dzień wielkonotzny/ tedy iąwſſy go zabijémy/ bo ijnégo dnia mietz go niemożemy OpecŻyw 83 (4); ForCnR Bv (3); ForCnRWiet Av; PatKaz II 33v (3); ZapWar 1528 nr 2467 (2); MetrKor 46/47 (3); nie bacżą chłopi kthorzy mieſzkaią przy morzu aby była Perła: kładą ią z inemi kamieńmi proſthemi na kupę. FalZioł IV 38a (40); BielŻyw 2 (9); BierRozm 14; Od poſlow Wangierſkich bandzieſſ sią dowyadowal czo za Instrukczyą mayą albo kondiciye a yesly od krolya yana yną y od panow Wangierſkych yną instrukczyą tho nam theſz oſznaymyſſ LibLeg 7/104; Z bozey mylosczy Czesſarz Thvreczki y ynich wyelkich panſthw, przikazvye vam sęndziam LibLeg 10/58 (30); WróbŻołtGlab A3v; RejPs 54v (20); Aieſliby tez kto proſtego rządu abo ſtanu czloviek na ſpravie a ſądzie granicznem, abo ynnem przecziwko Commiſſarzom ſie rzuciel ſlovy a nievczcziel, taki ma bycz viezą abo ſiedzieniem do polroka karąn ComCrac 17v (3); Then prziranſky yeſth ſzczyąth dlya thego yſch woſſobie Bratha ſwego prziwyodl ynnego czlowyeka do kſzyąg zamkowych y kazal ſſobye powzdacz cząſzcz Bratherſka okrom wyadomoſczi a dozwolyenya Iego. LibMal 1543/72v; kiedi koſſielſki niedaleko ot oſſwyączimya [...] ſtal na wlochi ktorzi [...] mieli ſzpienyądzami do Wloch yachacz, tedi tiſſ wthi Comythiwie Cuſzka bil i ſtal na gynny drodze LibMal 1543/68 (3); Krotka rozprawa miedzy trzemi oſobámi/ Pánem / Woytem/ á Plebanem. Ktorzy y ſwe y innich ludzi przygody wycżytáią. RejRozpr A (2); SeklWyzn d4v (4); RejJóz B7 (4); Credo y pacierz maią mowyć y tę modlitwe albo ieſli yną vmieią przydać. SeklKat D2 (18); W gyne ſie ſprawy w dawali Czebie Panie áni ználi RejKup z4 (14); RejKupSekl a2v (3); HistAl M3v; Tákże też y kápłan/ mnich/ mniſzká/ gdyż Bogu czyſtość ſlubili/ w małżeńſtwo ine wſtępić nyemogą. KromRozm I C2v (9); KromRozm II av (17); ktore vcdyelánye yedenże duch ſpráwuye wedle ſwey woley: yednemu ná tę/ drugyemu ná iną ſpráwę KromRozm III Hv; By też nye było inych ſwyádectw á dowodow/ ſluſſnye byſmy ná wyznányu ták wyela S. biſkupow [...] przeſtáć myeli. KromRozm III Q (22); Diar 29 (17); DiarDop 10 (3); Ach ma miła wdzyęcżna krotofilo/ S tobą by ſie nigdy nie zeckniło Lecż przygody ine myſli wodzą/ Fráſunk kłopot cżłowieku przywodzą BielKom F8; Przyſtęṕcyeſz ſie k tey gorze Páná Bogá ſwego/ [...] Cżemuſz ſobye inych gor gdzye indzyey ſſukacye LubPs P5 (7); A Ieſliby żyd inne rzeczy nie Koſćielne kupił [...] Summy ſwoiey nie tráći GroicPorz h3v; W Mieyſkim Práwie ſą rozne Sądy/ ieſth inny Sąd wielki Burgrábſki/ inny wyłożony/ inny potoczny álbo potrzebny. GroicPorz i (50); GroicPorzRej C3v; KrowObr A2v (14); Iáć też iuż mam cżás idź precż/ bo mam ine ſpráwy RejWiz 32 (41); Acháb ſſedł iedną drogą [per viam unam]/ á Abdias iną drogą [per viam alteram] oſobno. Leop 3.Reg 18/6 (27); Krowicki [...] inną wiárę miał w Wiśni/ krzćił inák/ Mſzą miał/ Ciáło Páńſkie ná Ołtárzu nie chlebem ále ćiáłem zwał. OrzList d3v (5); UstPraw I4v; RejZwierz 8 (4); Zá wolą Bożą pohámowáni ſą od niektorey kráiny. A do iney ſą powołáni. BibRadz Act 16 arg (26); Ieſliże ſye wam tá drogá niepodoba ku prętkiey ſpráwiedliwośći/ nie czekaymy inney/ bo nád tę ſnádnieyſzey nie naydźiemy żadney. OrzRozm V (8); nie chodź ná iną rolą zbieráć kłoſia/ ále tu zbieray BielKron 53; Ezáiaſz [...] Był cżáſu Mánaſſeſá Krolá Iudſkiego/ y zá inych krolow w Ieruzálem. BielKron 93v (446); Alius, Iny/ drugi. Mącz 7a; Ut alterius generis, Inſzego rodzáyu to yeſt yney yákośći álbo obyczáyu. Mącz 143c (17); iedni [posłowie] dźierżą z Stánkárem/ drudzy z Cálwinem/ trzeći z Lutrem/ czwarći z Góniącym/ ini z Sárnickim./ drudzy z Grzegorzem OrzQuin V3 (9); Prot C2; SarnUzn A2v (5); SienLek 176 (45); RejAp 111 (30); Y Owce bo niezdrowe ná źimę przedamy/ Wſzak chwáłá Bogu inne bydło ná to mamy. BielSat B4 [idem BielRozm 13] (2); HistRzym 11v (17); kogo nie vcieſzyło nigdy piſmo/ áni zna tego ſmáku/ ktory hiſtorie/ ábo y ine rzecży w kſięgach dáią: ten/ ſławy w iey máyeſtacie nigdy widzieć nie może. GórnDworz G4v; trefnośći [...] rozne ſkutki w cżłowieku cżynią: bo iedne vſzcżkną pod pokrywką/ drugie iáſnie: záſię te máią przyſtoyną wdzięcżność/ á owe troſzkę iákoby bez wstydu: Inym záraz cżłowiek ſkoro ye vſłyſzy/ roſmiać ſie muśi: á inym/ im dáley o nich myſli/ tym ſie bárziey ſmieie. GórnDworz S2v (59); chociay thám byli zwolennicy iego y ini ludzye około niego/ á wżdy żadnego nie prośili o przycżynę do niego/ iedno proſtho ſzli do ſámego iego RejPos 206v (106); GrzegŚm 2 (6); HistLan F5 (3); KuczbKat 25; APOPHTEGMATA Albo wirſzyki ná gmáchy/ tákże też y ná ine rzecży/ iáko kto ſobie obierze. RejZwierc 236 (73); Ieſli ſaletrá dobra/ biorą iey ſześć cżęśći/ przećiw iedney cżęśći węgla dobrze vtlonego z młodych laſzcżek láſkowych/ á choćia innego drzewa leśnego BielSpr 73 (18); WujJud 190; WujJudConf 190; RejPosRozpr c2 (2); RejPosWstaw 21v (3); BudBib Gen 41/19 (7); Pocżął ſie iey [winnicy] nápiráć/ żeby mu ią przedał/ Ieſliżeby zá iną/ winnicę iey nie dał. HistHel D (2); MycPrz I Cv (3); Strum A3v (4); Ták tám wniektorych kśięgach naydzieſz/ A było daleko od nich ſtádo świni paſące ſię/ rć: Lecż winych tak to ſtoi. A było niedaleko od nich ſtado świni. BudNT przedm b2v (15); CzechRozm 132v (17); PaprPan A3v (3); KarnNap Dv; bunty [...] ſię nawięcey wſzcżynáią/ gdy ludźie nieiednego ięzyká ábo narodu/ pod iednym Hetmánem żołnierſką służą. A przeto ieſliby tákowi byli/ niechby do innego obozu odłącżeni byli [diversis castris segregentur]. ModrzBaz 114 (13); inná wiárá ieſt v Ruśi zá Greki odſzcżepionemi idącey. SkarJedn A*v; Inny Chryſtus Zwingliáńſki/ ktory to mowi: A inny Sáſki/ ktory nie to. Inny Nowokrzecżeńſki/ ktory mowi ták/ inny Aryáńſki ktory mowi nie ták. SkarJedn 20; ieſt wiele wiar Chrześćiáńſkich/ y wiele ſobie kośćiołow roznych/ iż inny ieſt/ iáko tu w Wilnie ná to pátrzem/ Zwingliáńſki/ inny Luterſki/ inny Nowokrzcżeńſki/ inny Ruſki ábo Grecki/ inny Rzymſki álbo Láćinſki SkarJedn 39 (89); Pytáć go kazali/ cżemu vtártą drogą świętych Oycow nie idzie/ á inney nie ſłycháney vżywa? SkarŻyw 30; Striy iey gdy ſię dowiedział/ á iey w oney komorce nie nálaſł: wpadł w wielki ſmutek: á niewiedząc o inney rádzie/ Páná Bogá vſtáwicżnie zá nie [!] prośił SkarŻyw [237]; ták ſię obruſzył nań święty młodzieniec/ iſz go pięśćią w ſzyię przy inych ludziách zacnych vderzył SkarŻyw 459 (201); StryjKron 26 (4); ZapKościer 1582/32v (13); CzechEp 25; NiemObr 3 (4); ReszList 166 (3); BielSen 10; PudłFr 60; ArtKanc Q10 (2); BielRozm 13; GórnRozm Dv (8); Wzgárdziſzli to lékárſtwo/ inné nie pomoże. ZawJeft 48; ActReg 138 (7); Komu da Bog źiemie álbo imienia z potrzebę/ ſromotá y grzech kupcżyć: bo to Bog innemu ſtanowi náznácżył GostGosp 152 (2); GrochKal 8; GórnFroas 17 (2); KochPij C; Kupiłem tám był tanie okulary czyſté. Aza ſie y ná inéy kupiéy nam poſczęśći WyprPl A3v; LatHar +7 (16); KołakCathOkuń A2; KołakSzczęśl kt (3); RybGęśli D; Tákie záś dwie kreſce známionuią/ iż miáſto ſłow ktore ſię miedzy nimi á miedzy pułkołkiem ná wierzchu przy końcu ſłowá położonym znáyduią/ inne kśięgi inſze ſłowá máią WujNT przedm 29 (71); WysKaz 25 (5); JanNKarGórn H (2); A ieſliby który z Duchownych którégo Szláchćicá [...] do práwá duchownégo o iną rzecz [pro alia re JanStat 238]/ która nie ieſt wysſzéy wyráżoná/ poćiągał y pozywał: tedy [...] ma winę położyć cztérnaśćie grzywien SarnStat 216; Vtrátnik nie ma młyná, kárczmy záſtáwiáć: wyiąwſzy zeby inéy [aliae JanStat 653] máiętnośći nie miał. SarnStat 683[idem] 705 (270); SiebRozmyśl [A2]v (3); GrabPospR M3; KlonKr A3; KmitaSpit A4v; Iáko ſię tu y ſpowiedź funduie/ iuż ſię w innym kazániu powiedźiáło. SkarKaz 206b; ſam człowiek ieſt z śiebie niedoſtáteczny/ y potrzeb ſwoich bez pomocy innych ludźi odpráwić nie może. SkarKaz 633a (61); VotSzl Ev (2); CiekPotr 28 (3); CzahTr B4v (7); Przed ſtem lat naznáczniey poczęłá ſię náchyláć do inych kroleſtwu przećiwnych rządow tá Rzeczpoſpolita Polſka. SkarKazSej 691b (18); Ták v myśliwcow gdy kto xtałtem innym Mowi poluiąc/ muśi wnet być winnym KlonFlis Fv; RybWit A2v.

W strukturach porównawczych: iny miasto kogo, czego (6): OrzList cv; BibRadz I 351a marg; wſzákże by był miáſto tych vrzędow inne wźiął. BielKron 372; Azaſz Anyoł nie vkazał ſie widomie Abráámowi gdy chciał zábić á ofiárowáć ſyná ſwego/ vkázuiąc mu iną ofiárę miáſto niego. RejPos 331v (2); CzechRozm 40v.

iny mimo kogo, co (6): A yednák w tym nie nye wykroczyli/ áni iną Ewányeliyą kazáli/ mimo onę/ ktorą byli od páná wźyęli KromRozm II x2v; KromRozm III G6v (2); Przyſtało to mnie/ ábym tey rozmowy mimo W. M. nikomu inemu nie przypiſał OrzRozm A3v; OrzQuin D; GrzegŚm 41.

iny nad kogo, co (67): Pod niebem niemaſs ijnégo ijmiona/ w ktorymbyſmy mogli bytz rychley zbawienij / nad to ijmię naſwiętſſeé Iezus. OpecŻyw 22 (4); RejPs 89; ComCrac 21; Slvbowałem w pana boga wierzyć niemieć nadeń boga inego SeklWyzn f2; SeklKat B3 (2); KromRozm II r3v; Diar 87; LubPs D3 (8); GroicPorz kk3; gánić go [krzest] przeſtań/ gdyż ty ſam ná ſie innego nád ten przyiąć niechceſz. OrzList b; BibRadz *5 (3); OrzRozm H4v; BielKron 66v (5); OrzQuin H4 (2); SarnUzn D4v; HistRzym 41v (3); cżłowiek żadnego inego fundámentu áni wymyſlić/ áni położyć może/ nád Kriſtuſá Páná náſzego. RejPos A6 (6); RejZwierc 31; WujJudConf 9 (2); BudBib Iudith 9/15 (3); CzechRozm 9v (7); SkarŻyw 504 (5); BielSen 3; ArtKanc M3v (2); LatHar 196; WujNT Mar 12/31; SarnStat 1024; SkarKaz 519b.

iny niż(li) (57): ijnych dnij niżli w ſobotę/ mogl każdy pożywatz prażma albo żyta na polu ſwégo blizniégo OpecŻyw 59v; RejPs 22; Czym ſie było innym ćieſſyć Niż vpor wieſć á niemieć nie RejRozpr F2; KromRozm I Cv; KromRozm II 14v; KromRozm III F (3); LubPs Y3v; OrzList f4v; RejZwierz 67v; BibRadz I 341a marg; Zápalił ſie Ammon [...] w miłośći przeciw ſieſtrze Thámmár/ ktora iney mátki byłá niż on BielKron 71 (4); Illi sunt alio ingenio atque tu, Ynych oni ſą obyczáyów a przirodzenia/ niżly ty Mącz 19b; SarnUzn Bv; RejAp 9v; HistRzym [39]; GórnDworz H2v (13); náſláduieſz iney rády á iney náuki/ niżli rády á náuki ſwięthey Páná ſwego RejPos 301v (17); CzechRozm 129 (2); SkarŻyw 567; GórnRozm A4v (2); ActReg 164.

iny od kogo, czego (3): KromRozm II r3; ieſli ſie ná iną drogę od tey obroćiſz/ wiedz pewnie/ iż y nas y ſam ſiebie kú vpadku przywiedzyeſz. BielKron 403v; SarnUzn Dv.

iny (o)krom(ia) kogo, czego (35): Ktorzy komu ynemu tę modlitwę prziwlaſczaią krom pana Boga/ bo zadnego inego oyca niemamy wniebie krom iego ſamego SeklKat T2v (9); KromRozm III M4; Diar 51; GroicPorz A3v; KrowObr 15; Leop 1.Par 17/20; BielKron 10; Pátrzay Izráelu żem ia ieſt Bog Ociec/ á okrom mnie Oycá nie máſz inego Oycá. SarnUzn D4v (3); RejAp 197v; GórnDworz K5 (2); SkarJedn 302 (4); przed Tyrránem wielkim Herodem krolem ná on cżás Zydowſkim/ pytáć ſię o innym/ okrom niego/ krolu Zydowſkim śmieli SkarŻyw 27 (5); WujNT 1.Cor 3/11; SarnStat 857 (4).

iny (o)procz kogo, czego (30): OpecŻyw 6; KromRozm III O4v; iżbychmy ſobye oprocż Kriſtuſá Páná inych pomocy á inych przycżyn do Bogá oycá niebieſkiego nie ſzukáli. LubPs Tv (3); Leop Ex 20/3; Izaż ćię iny narod poznał oprocz Izráelitow [numquid... alia gens cognovit te praeter Israel]? BibRadz 4.Esdr 3/32 (3) BielKron 330v; RejAp 118 (2); RejPos [226]v (7); BudBib Deut 4/35; to y procż niego kto inny wymyſlił CzechRozm 100v (3); CzechEp 241; NiemObr 33; ArtKanc M2v (2); ieden ieſt Bog/ á nie máſz innego procz niego [non est alius praeter eum]. WujNT Mar 12/32 (2); SarnStat 71.

iny przed kim (1): kiedy kąſzcżek w cżym niełáſkę bacżą/ ábo iż kogo inego przed ſobą/ widzą być w łáſce/ to ſie ták bárzo grizą GórnDworz K8.

iny przez kogo (1): niewidzę ktoby inny przez ćiebie mogł wżdy ratowáć mię. RejPs 31v.

Występuje w członie będącym podstawą wyłączania w konstrukcjach wyłączających wprowadzonych przez: je(d)no (727), tylko (11), jako (10), chyba (7), ale (4), jesli (2), lecz (1) [w tym: nie inego (320), co inego (125), nikt iny (82), żaden iny (73), kto iny (34), ktory, jaki iny (10), czyj iny (1)] (762): OpecŻyw 83 (4); Iako my nyemamy hynego lysthv na ponovie granycz yeno then ktory wpravye kladziemy ZapWar 1529 nr 2475; FalZioł IV 44a (3); BielŻyw 122 (3); BierRozm 18; Abowiem ktoz iny ieſt ktoby ſie nami opiekac miał iedno ty iedyny pan naſz RejPs 33 (24); LibLeg 11/58 (2); ComCrac 14; LibMal 1543/72v (5); Modlitwa nic ynego nie ieſt iedno proſba do pana Boga o niektore rzeczy SeklKat R4v (11); RejKup s6v (3); KromRozm I D2 (11); A przyſſedſſy do náwrocenya Páwłá S. máło co inego/ yedno pyelgrzymowánye y przygody yego opiſuyą. KromRozm II e (15); KromRozm III A2 (31); Diar 87 (21); DiarDop 104 (5); GliczKsiąż C2 (2); LubPs B4 (31); niewiem by inne ſądowne Lawnicze mieyſtce było/ s ktorego by ſobie inne Miáſtá [...] wzor ku náſłádowániu mogły bráć/ iáko s Krákowſkiego GroicPorz C2v (7); SeklPieś 20; KrowObr 44 (5); vbogi lepak nic inego niemiał/ chybá iedurną owiecżkę málucżką [nihil habebat omnino praeter ovem unam] Leop 2.Reg 12/3 (3); OrzList d4v (4); ia nic inego powiedźieć nie mogę iedno co mi roſkaże Pan [quod dixetri Dominus ad me illud loquar]. BibRadz 3.Reg 22/14 (18); żadna ina náturá iedno złodźieyſka á mordowna godná ku boiowániu nie ieſt. OrzRozm K (36); wdáli ſie w Máńſtwo kroleſtwu Cżeſkiemu/ nie maiąc ktemu ſłuſzney inney przycżyny iedno iż bez ich woley Krol Lokietko był ná kroleſtwo wybran BielKron 373 (37); Mącz 319c (4); Práwo [... ] roſkázuie Koronowáć Polſkiégo Królá? (‒) A komuż inemu/ ieſli nie Arcybiſkupowi Gniéźniéńſkiému. OrzQuin V4v (48); SarnUzn B3v (5); SienLek 189 (3); SienLekAndr a2; nikomu inemu nie ma być cżeść á chwałá iedno Pánu Bogu RejAp 160 (23); ku temu nie potrzebá iney náuki/ ábo ćwicżenia/ chybá ſámey włádzej/ á mocy GórnDworz Ee4v (59); HistRzym 10 (10); RejPos 33v (115); RejPosWiecz2 95v (2); GrzegŚm 61; HistLan C2 (2); KuczbKat a2; niewiem by ſie Pan ná ktory iny grzech ſurowiey gniewał iáko ná tę ſproſną pychę RejZwierc 53v (21); BielSpr 16v (3); WujJudConf 251 (2); RejPosWstaw [1434]v (2); BudBib b4 (6); BudBibKaw A2v; MycPrz II A2; BudNT przedm b4 (5); vrząd iego niektory inny był/ tylko áby lud on Izráelſki ćieleſny/ iáko iedny dziatki [...] do Meſyaſzá prowádził. CzechRozm 86 (39); KarnNap Ev; ten ktory fáłſz mowi [...] nic inego niecżyni/ iedno że ono ocżem mowi inácżey ſie w ſobie ma [rem aliter quam se habet verbis exponit] ModrzBaz 61 (3); zdumiewam ſię nád thym miáſtem. Nie przedoſtátek złotá/ [...] áni dla inney rzecży/ ále iż ma ony ſłupy kośćielne. SkarJedn 91 (9); SkarŻyw 300 (27); NiemObr 38 (10); ReszPrz 35; ReszList 168 (2); WerKaz 283 (4); ArtKanc L19 (2); GórnRozm A2v (8); KochProp 15; ActReg 139; GostGosp 1; WujNT przedm 11 (4); WysKaz 24 (2); SarnStat 1062 (41); SkarKaz 40b (5); CzahTr A3; SkarKazSej 681b.

W charakterystycznych połączeniach: inszy ... iny (1); iny ... iny (14), iny ... iny ... iny (2), iny ... iny ... iny ... iny (1), iny ... iny ... iny ... iny ... iny (1), iny ... iny ... inakszy ... inszy (1); jeden ... drugi ... trzeci ... czwarty ... iny ... drugi (1), jeden ... drugi ... ow ... iny ... iny (1); niektory ... iny (1).

W połączeniu z innym zaimkiem: »co(ś, -ż, -kolwiek) inego« = nie to, oprócz tego, poza tym; ceterum, quid, quid aliud Mącz; aliquid, aliud, altera res Vulg [szyk 323 : 1) (324): March1 A3v; BierEz D; OpecŻyw 43; A tho nam wſzythko oſznamy pothych komornycoch, czoſz by kolwyek czy gynego. albo thakowego wynſtructiey dano MetrKor 38/503; gąſzcż z czebule lepſzy niżli z ſzcżego inego FalZioł IV 45d (3); BielŻyw 95 (2); RejPs 22 (2); RejRozpr K (2); SeklWyzn c2; RejJóz K4 (2); SeklKat V4v; wſzyſtko thwoie dufauie [!] Wczim inem kladzież niewpauie [!] RejKup Qv (3); KromRozm I K4v (9); KromRozm II c3v (8); dźiś to poſtánowyą/ yutro co inego przećiwnego KromRozm III D7; Czego/ by dobrze vżywáli/ mnyeybyſmy dźyeći/ ſſáfárzow/ kuchmiſtrzow/ myernikow/ máſſtálirzow/ iż co inego nye rzeknę/ ná vrzędźyech koſcyelnych myewáli. KromRozm III K2 (11); daremno byś innego co omyśliwać w krolestwie swoim miał, puki pierwej krolestwa miłego Pana Boga pilnować nie zaczniesz Diar 84 (17); A czegoż inego z tego wszytkiego nadziewać się mamy, jeno extremam ruinam pewnieDiarDop 109 (4); GliczKsiąż C2; Zły gdy ſie nye ma mśćić cżym inym/ tedy ſie vſzcżypliwą powieſcią mśći. LubPs O4v marg (5); GroicPorz q4 (2); KrowObr 167; Ale iśćie więcey s chući práwey niźli dla cżego inego ſą piſány RejWiz A5 (3); ćoż [!] inſſego ná ſkorze z wierzchu/ á inego w drzeniu á wewnątrz máią. Leop *B4v (6); OrzList cV (4); RejZwierz 67v; BibRadz I 9d marg (5); OrzRozm B4 (12); BielKron 21v (10); Quid facerent miseri, A co ynego niebożętá czinić mieli, Mącz 340d (8); czemu co inégo nam z Seymu przynoſzą/ á nie to/ po co od nas poſłáni bywáią/ tego powiedźieć oni nie vmieią OrzQuin C3 (23); SarnUzn F6 (4); SienLek 101v (9); RejAp 67; Cżegoś ia inego pánie Boiánowſki od W. M. cżekam/ nie tákowych gier proſtaczkich GórnDworz C3v (35); RejPos 6 (20); HistLan B (3); KuczbKat a2 (2); RejZwierc 15 (9); BielSpr 76; WujJudConf 251; BudBib bv (2); MycPrz II A2; BudNT przedm c2v (2); żeby ſie ták mężátka y náruſzona zwáć nie miáłá/ tego nigdy nie pozwolę: Gdyż wpiſmie s. co innego bacżę. CzechRozm 129v (30); ModrzBaz 81; SkarJedn 10 (2); Nápełniłem ſię rádośći/ á cżegoſz innego prágnąć mam? SkarŻyw 113 (5); StryjKron 46; CzechEp 152 (2); NiemObr 20 (6); WerKaz 284 (4); GórnRozm Av (7); KochProp 15; ActReg 164 (4); LatHar 701; Ieſli ſię też o czym innym bádaćie; to ſię ná porządnym zeſzćiu odpráwi. WujNT Act 19/39 (3); WysKaz 24; JanNKarGórn G3v; liſt [...] inſzégo ręką gdym ia był czym innym zátrudnion [me aliunde legitime occupato JanStat 888] nápiſány/ y ſkończony podpiſał SarnStat 1108 (7); CzahTr A3; SkarKazSej 701b; ZbylPrzyg A4.

»czyj iny« (2): iednak ſię to trefiło/ ábo drukarzową ábo cżyią iną omyłką BibRadz *6; BielKron 306v.

»kto(kolwiek, -ż) iny« = nie ten, oprócz tego, poza tym; alius PolAnt, Modrz; alius aliquis PolAnt, Vulg; quis alius Vulg; alius quispiam, alter JanStat [szyk 202 : 5] (207): MetrKor 31/620v (2); March1 A3v; Mądryć się wſzego nádziewa/ Cokolwiek kto iny miewa BierEz 13 (2); OpecŻyw 119v; March3 V2; RejPs 62 (6); Pawla Comornyka do Barv na granycze poſſlacz raczila. abi ſſzye dowyedzyall yeſly sprothwycza abo ſzkogo ynnego thi nayaſzdi do zyem nyeprziyaczyelſzkich pochodza LibLeg 11/134 (2); ComCrac 14; SeklWyzn G; RejJóz G4v (4); SeklKat A2v (4); RejRozm 399; Ten zbogiem miezka wnieſgodzie Kto wkijem ynem wiare kladzie. RejKup m4 (3); RejKupSekl a4v; KromRozm II t3; KromRozm III A6v (16); Diar 46 (4); DiarDop 105; LubPs S (2); GroicPorz d3v (3); KrowObr 224; RejWiz 25 (4); Leop Philipp 3/4; OrzList cv; UstPraw Ev; RejZwierz 116 (2); Nie będą budować áby tám ktho iny mieſzkáć miał/ nie będą ſzcżepić áby miał kto iny pożywáć BibRadz Is 65/22 (3); OrzRozm N; vćiekł ſie do Ceſárzá [...] (niemáiąc ſie ku inemu komu vćiec) BielKron 195v (20); Mącz 358b; OrzQuin K2 (10); SarnUzn D3v; SienLek 92 (2); RejAp 9v (4); Ku komu kolwiek inemu po rádę poydę/ niż ku temu świętemu cżłowiekowi HistRzym [39]; A ktoż iny może ſpráwić ták ty ſercá náſze tym ſwiátem záwikłáne/ iedno ty ſam [...] Pánie náſz RejPos 134v (7); HistLan A3v; RejZwierc 32 (12); KochMon 31; CzechRozm 36 (9); PaprPan Ff2; ModrzBaz [16] (2); SkarŻyw 36 (3); ZapKościer 1582/33 (2); CzechEp 286 (2); WerKaz 304; KochPieś 16 (2); GórnRozm A4 (2); KochWr 16; ZawJeft 12; ActReg 45 (2); GostGosp 152; tákowi ludzie bárziey ſámi ſobie niż komu inemu ſzkodzą. Phil K3; GórnTroas 20; WujNT Act 8/34 (5); WysKaz 32 (2); ku rumowániu káżdy/ z którégo rąk choć przez nas/ álbo kogo inégo dobrá náſzé bywáią wykupioné/ czás ſześć niedźiél wolny niechay ma SarnStat 98; będźie powinien płáćić dźieśięćinę w gonitwę: choćiayby téż ſzláchćic kmiećiowi/ álbo komu inému dźiedźictwo záſtáwił. SarnStat 189 (20); SkarKaz 552a.

»ktory(kolwiek), jaki(kolwiek) iny« = alius PolAnt, Modrz, JanStat; alius quiscunque PolAnt, JanStat; quis alius, quilibet alius Vulg; quis ille PolAnt; alter, quivis alius, quicunque JanStat [szyk 146 : 35] (121 : 60): MetrKor 37/2v (2); HistJóz D2; FalZioł I 124c; MiechGlab *2v; A ieſlybysmy na pirwſſem przyſlem Seymie nicz takovego nievczinili, tedy ten Statut az do tego czaſv trvacz ma aſz na ktorem ynnem Szeymie valnem [...] czo liepſſego poſtanovicz będziem mocz. ComCrac 17v; SeklKat Ev (3); KromRozm II g2; KromRozm III A6 (2); A tego niechcę opuſćić/ dla miłoſći/ przyiáźni/ dárow/ zyſku/ álbo iákiey inney rzeczy. GroicPorz e4 (14); KrowObr 9 (2); Abowiem ktory ieſt iny (lud ná źiemi) iáko lud twoy Iſráelſki Leop 1.Par 17/21 (2); Albo thedy nas báłwochwálcámi niezoẃ/ álbo ieſli zowieſz/ pokaż nam Eccleſiam magnam, to ieſt/ inne ktore zebránie krzeſćiáńſtwá wielkiego OrzList a4v; Ieſliż ſię też o iákich inych rzecżach bádaćie/ to ſię ná ſłuſznym ześćiu odpráwi. BibRadz Act 19/39 (5); OrzRozm L2; BielKron 219 (2); Mącz 13a (2); OrzQuin R4v (2); SienLek 120v; RejAp 73v (2); GórnDworz H7 (9); RejPos 325 (13); RejZwierc A5v (5); BielSpr 13; RejPosWstaw [1102]v; BudBib 2.Par 6/28; Przede wſzem záś bráćia moi/ nie klnićie ſię áni niebem/ áni ziemią/ áni iną iáką klątwą [neque aliud quodcunque iuramentum]. BudNT Iac 5/12 (2); CzechRozm 111 (3); ModrzBaz 54v (2); Páweł S. mogł ſam tę poſługę ná ktorą ſzedł z inem ktorym towárzyſzem odpráwić. SkarŻyw 537 (3); ZapKościer 1582/33; CzechEp 262; ReszList 171; WujNT przedm 30 (12); WysKaz 27 (2); A gdźieby Woiewodá/ álbo Sędźia/ álbo który iny Vrzędnik [alter Officialis JanStat 484] té ſądy [...] przekáźił: tákowy winą ſtá grzywien pieniędzy niech będźie karan SarnStat 718 (76); SkarKaz 204a; CiekPotr 8.

»nic inego« = nic poza tym, nie oprócz tego; nihil aliud Mącz [szyk 356 : 5] (361): Na proſto nycz ynego v ſziebye myeczy nyemaya thakiego czo by bylo kv brony ſzluſchalo. MetrKor 26/62v; Nie mogł náleść nic innego/ Połápił żołwiá śilnego BierEz M4 (2); OpecŻyw 100 (4); FalZioł IV 44a; BielŻyw 93 (3); RejPs 160v (5); LibLeg 11/10v; LibMal 1543/74 (3); SeklKat G (7); RejKup o5v (3); Aby nic inego/ tedy y to wyelka/ iż on wam kſyężey kſyęgi piſmá ſwyętego z prochu/ ktorym były od wyela lat przypádły/ otárł KromRozm I L (7); KromRozm III B6v (11); ci to za wielkiem od niemałego czasu zaburzeniem, za wielkiem krwie rozlaniem nie mogli inego nic pożyteczniejszego wynaleźć, jeno wolność każdemu swego rozumninia ostawić Diar 86 (9); DiarDop 104 (2); GliczKsiąż B6; TEn wſzytek Pſalm ni o cżym ſie inym nie tocży/ iedno ieſth w nim przypominánie [...] dobrodzyeyſthw Bożych LubPs R5v (19); GroicPorz ee3v (2); SeklPieś 20; KrowObr 161 (2); Nic inego nie widzą ocży náſſe iedno Mánnę [nihil aliud respiciunt oculi nostri nisi man]. Leop Num 11/6 (5); OrzList g4; RejZwierz 79v; BibRadz Gen 6/5 (15); ktorego Zakonu wáſzego koniec/ pewny vpadek Korony Polſkiey ieſt/ á nic innego. OrzRozm Bv (24); BielKron 108 (27); Nihil volo aliud nisi Philumenam, Nic ynego nie żądam tilko Philumeny. Mącz 247d (2); PAP Y ku temu iednemu Seym Wárſzáwſki ſye złożył? (‒) Ku niczemu inemu. OrzQuin B (17); piy ią z czyſtym miodem/ po ránu ná czczo/ á wieczór/ gdy iuż nic inégo pić nie chceſz SienLek 133v (6); SienLekAndr a2; RejAp 31v (3); HistRzym 4v (8); GórnDworz D6v (27); vfaſz Pánu Bogu ſwemu/ á ni w cżym inym nie kłádzyeſz żadney nádzyeie ſwey/ iedno w nim RejPos 289; A by nic inego w tym nie należáło/ tedy to ieſt wielka rzecż wzgárdzić Pánem RejPos 331 v (47); RejPosWiecz2 94 marg (2); GrzegŚm 61; RejZwierc 97v (6); BielSpr 59v; WujJudConf 206; RejPosWstaw [1433]v; BudBib 2.Esdr 2/2 (5); BudBibKaw A2v; BudNT przedm b7 (4); CzechRozm 58 (13); KarnNap Ev; ModrzBaz 67v (2); SkarJedn 35 (4); vtrátá cżłonkow ztáłá ſię iey pomnożenim cnot: bo za tym więtſza w gorącey modlitwie vrosłá/ iſz teſz nic inego cżynić niemogłá. SkarŻyw 589 (21); NiemObr 39 (6); ReszPrz 35; WerKaz 280; GórnRozm B2v (6); ActReg 139; GostGosp 1; WujNT przedm 4; WysKaz 25; SarnStat 1234 (2); SkarKaz 486a (2).

»niektory iny« [szyk 12:2] (14): KromRozm II qv; Bo y ſwyątoſci nyektore/ [...] odrzucáyą álbo odmyenyáyą/ y kſyęgámi piſmá S. yáko liſtem Yákubá S. á S. Pyotrá wtorym/ kſyęgámi Máchábeow/ y nyektoremi inymi brákuyą. KromRozm III F2 (5); SienLek 70; niedawno ieden przyganiał/ iż to słowo/ y ktemu ine niektore/ niezáwżdy iednáko przekłádam. BudNT Ii6; G. Znáczy Graeckie kśięgi/ [...] NG. ábo GN. Znáczy/ że niektore inne Graeckie ták czytáią. WujNT przedm 30 (5); SarnStat 865.

»nikt iny« = nikt poza tym, nikt oprócz tego; nemo Mącz; nemo alius PolAnt [szyk 129 : 4] (133): MetrKor 34/265 (2); NIedopuſſczay miły panie nikomu inemu podnoſic nad nami moznoſci ſwoich: abowiem nikt iny niema ſprawiedliwoſci do dziedzictwa twego iedno ty ſam panie boze naſz RejPs 80v (14); LibLeg 11/55v (3); LibMal 1543/72v (2); Dziwni to iaczys goſcie trzeba im rąk patrzać Bo tu iny nikt nie był a iuż kubek zginął RejJóz O3v; SeklKat F4 (2); RejKup 15v; KromRozm II i3v (2); KromRozm III N3v (2); Diar 64 (5); A on ſam nikth iny wydárł nas z mocy ich/ zá co ſłuſzne dzyęki iemu cżynić mamy LubPs V6v (13); GroicPorz A4v (2); RejWiz 80; RejFig B2; OrzRozm A3v (2); BielKron 465v (4); Tibi licet praeterea nemini, Tobieć wolno á nikomu ynemu. Mącz 319c; OrzQuin S2 (2); RejAp 9v (16); GórnDworz Hh6 (3); Aby wiárá wáſzá/ y nádzyeiá wáſzá/ ni w kim inym nie byłá/ iedno w Bogu. RejPos 302v (39); RejZwierc 264 (2); Gdybym ſpraw nie pocżynił v nich/ ktorych nikt inny nie vcżynił/ grzechuby nie mieli. BudNT Ioann 15/24; KarnNap F4; SkarJedn 70; SkarŻyw 491 (2); KochMRot A3; BielSen 3; ArtKanc I13v; WujNT 409 marg (2); SarnStat 1053 (3).

»żaden iny« = nikt poza tym, nikt oprócz tego; aliquis alius, nullus alius JanStat; alius quiscumque Vulg [szyk 176 : 13] (189): MetrKor 26/62v (2); OpecŻyw 134; I też Kauterium/ tho ieſth przepalenie ktore cżinią doctorowie dla boleſci głoweny [!] zaſtarzałey, ieſt nalepſze złotem rozpalonym niżli żadną iną rzecżą. FalZioł III 34c (2); RejPs 17 (4); SeklKat V2 (13); RejKupSekl a7v; KromRozm II b2v (2); KromRozm III N7; Diar 66 (5); LubPs A5v (3); GroicPorz kk3; KrowObr 178v (4); RejWiz A3v (2); Leop Num 6/3; BibRadz *4v; bogáctwo Krolewſkie/ [...] godnośćią tylko dźielnych ludźi ſtoi/ á nie żadną rzeczą inną OrzRozm R3 (6); BielKron 28 (4); OrzQuin S4v (5); SarnUzn F8; on ieſt drogá/ á przeń ieſli kto nie wnidzye/ iuż iną braną żadną wniść nie może RejAp 182 (8); HistRzym 105v; GórnDworz C6v (9); áby ni w kim áni ná niebye áni pod niebem nie byłá żadna wiárá/ żadna nádzyeiá/ żadna ina vciecżká náſzá/ iedno do tego ſwiętego Iezus imieniá iego RejPos 350 (59); RejPosWiecz2 93; HistLan C2 (2); RejZwierc 8v (6); BielSpr 31; RejPosWstaw [1102]v (3); BudNT przedm d3; CzechRozm 9v (4); SkarJedn 316; gdy piſmá świętego ſkuśił/ iuſz mu żadna inna náuká ſmákowáć niemogłá. SkarŻyw 459 (4); CzechEp 241; KochPhaen 19; ReszList 168; BielSjem 2 (2); ArtKanc K7; GórnRozm N2; GórnTroas 4; A naprzod bráćia moi/ nie przyſięgayćie/ áni ná niebo/ áni ná źiemię/ áni żadną inną przyśięgą [neque aliud quodcumque iuramentum]. WujNT Iac 5/12 (7); SarnStat 1256 (12); SkarKaz 40b (3).

Wyrażenia: »na (w) iny czas, inego czasu, pod inym czasem, po ine czasy« = nie w tym czasie, (na) kiedy indziej; in aliud tempus Mącz; alias JanStat [szyk 49 : 1] (28 : 20 : 1 : 1): BielŻyw 14 (2); LibLeg 11/134v; SeklKat V2v; Ale odłożmy to ná iny czás/ á dokonaymy tego coſmy poczęli. KromRozm I E4 (2); KromRozm II y2v; KromRozm III K7 (2); słychać-eście WM raczyli i po ine czasy wielekroć i od samego zaczęcia sejmu tego, jakowe obciążenia stany pospolite cirpią Diar 29 (7); DiarDop 105 (2); GroicPorz c3 (7); Ian z Huniadá rádźił krolowi iżby vieżdzał/ bo bitwá przegrána będzie/ á inego cżáſu ſzcżęśćia pátrzał BielKron 390 (3); In aliud tempus reservare, Ná yny czás záchowáć. Mącz 389c; SienLek 140v; GórnDworz F4 (3); BielSpr 36v; Oczko 28v; Pod inym cżáſem dwá Gottowie do niego gośćmi zſtąpili/ do Ráwenny ſię prętko kwápiąc. SkarŻyw 498 (3); ieſliby kto nád Artykuły cztérzy/ álbo w inny czás/ álbo ná mieyſcách niezwykłych ſądźił: to wſzyſtko nie ważno SarnStat 528 (12).

»daleko iny« (1): dáleko w inym zmyſle niżeli oni vżywał tych ſłow záwżdy Koſcioł Boży SarnUzn Bv.

»iny a iny« = coraz inny, rozmaity (6): ine á ine obyczáye wynáyduye/ ktorymi około zbáwyenya ludzkyego ſſturmuye KromRozm III Av (2); rozmáićie zową okręty ktore iney á iney ſpráwy/ iedny máłe drugie wielkie/ iedny ćięſzſze drugie lżeyſze BielKron 460 (3); GórnDworz K3.

»na inym mie(j)scu, na ine mie(j)sce, po inych miejscach« = nie w tym miejscu, gdzie indziej; in alium locum Vulg, PolAnt; alias, in aliis locis JanStat [szyk 138 : 2] (117 : 21 : 2): TarDuch B6v; RejPs 125v; SeklKat R2v; inym myeſcu tenże pan przykázuye/ abyſmy czynili co kolwyek nam powyedzą doktorowye zakonni KromRozm I C4 (3); KromRozm II 12 (4); KromRozm III O2; Sędźiowie powinni przeſtrzegáć/ áby záklęthemu Powodowi/ niedopuſćili ſpráwy żadney v Sądu/ y ná innych mieyſcach/ gdźie bywa rádá o poſpolitey rzeczy. GroicPorz f2v (5); A ſkoro ią odeydę od ćiebie Duch Páńſki zánieſie ćie ná ine mieſce ktorego ia nie wiem [in locum quem ego ignoro] Leop 3.Reg 18/12 (2); á wyſzedſzy ſzedł ná ine mieyſce. BibRadz Act 12/17 (4); BielKron 269 (16); Mącz 14b; SarnUzn D6v (2); RejAp 109 (7); GórnDworz K7v; RejPos 135v (8); GrzegŚm 12 (7); RejZwierc 11 (2); gdy ſie po polu y po innych mieyſcách rozſtrzeláią [...] w te cżáſy nieprzyiaćielá pożywieſz BielSpr 19v (3); RejPosRozpr c2v (7); RejPosWstaw 22 (3); j ná inych mieyſcach i tu/ to słowo Bog/ wtrącáli. BudNT Ii8v; SkarJedn 110 (10); SkarŻyw 596 (7); Przetoż raz czytamy: Wſzelki ktory wierzy/ ten z Bogá ieſt. A drugi raz; Wſzelki ktory miłuie/ z Bogá ſię národził. Indzie nápiſano: Iż wiárá oczyśćia ſercá. A ná innym mieyſcu: Iż miłość okrywa wielkość grzechow. WujNT 551 (13); WysKaz 33; Séymy [...] w Lublinie álbo w Parcowie/ álbo ná inych mieyſcách ktemu ſpoſobnych/ [...] máią odpráwiáć SarnStat 990 (14); SkarKaz 79b (14); CzahTr B4v.

»inym obyczajem, sposobem« = nie tym sposobem; aliter Mącz; alio genere Modrz; alio modo JanStat (20 : 13): MetrKor 34/268 (4); KromRozm II i2v; KromRozm III D4v; GroicPorz f4v (4); Inym obycżáiem záſię/ gdy do zyemie obiecáney mieli [Żydzi] przyść/ roſkazano im záchowáć ſie około tákich chorob BielKron 37 (2); Quo aliter ager possideatur, Aby ynym ſpoſobem rola byłá od niego trzymána. Mącz 380b; A tego rátunku iego á wſpomożenia iego ſwiętego żadnym inym obycżáiem inácżey oſięgnąć nie możemy RejPos [352] (3); wiele ludźi/ pirwey niżli ſpráwy ich Krol rozſądźi [...] vmieráią/ od miecżá y inemi ſpoſoby giną. ModrzBaz 92; ZawJeft 44; WujNT 845 (2); Sól innym ſpoſobem nie ma bydź do Węgier dawáná/ iedno kożdy Cętnar po cztérzy groſze SarnStat 373 (13).

»ina rzecz« = nie to samo, co innego (21): SeklKat Q3 (2); KromRozm I Cv; Posłowie, bacząc, iż je ina rzecz potkała, aniż pierwej o niej słyszeli albo się jej spodziewali, odeszli Diar 57; to ieſt obycżay piſánia Táiemnic w ięzyku żydowſkim/ gdzie iną rzecż brzmią ſłowá/ á ina ſie rzecż przez nie znácży SarnUzn C7v (3); RejPos 272 (2); GrzegŚm 20; HistLan F4 (2); SkarJedn 344; Iná rzecż gdyby zdánia były przećiwne ná rzecży/ ktora wierze y wyznániu wiáry służy. ále gdy nic zprzećiwienia niemáſz/ á ieden drugiego nie gániąc/ ſwe prowádzi/ [...] nieieſt żadna niezgodá/ ále piękna rozlicżność SkarŻyw 538; GórnRozm F3v (2); ActReg 164; GórnTroas 4; SkarKaz 610b (3).

»iny świat, kraina« = tamten świat (2 : 1): Trudno tych wrot ominąć/ ktoremi zchodźiemy Ná inny świát/ my wſzyſcy ktorzy ſię rodźiemy. KołakCath Cv; We chrzćie/ Pháráoná ſmoká piekielnego vtapiamy: y po tey wodźie do inney wieczney kráiny przewoz ſzczęśliwy mamy SkarKaz 516b (2).

Szeregi: »iny drugi« (1): Bo znaydzyeſz táką wodę/ co kurá opárzy/ Y inych drugich rzecży przez ogniá vwárzy. RejWiz 149v.

»iny odmienny« (1): gdy by ná innym odmiennym mieyſtcu miał być Sąd/ to może być/ ále ták/ iżeby tho Sędźia pierwey opowiedźiał GroicPorz mv.

»iny (a) rozny« (2): Nie dopuśćiż bydlęćiu twemu/ áby ſie ſchodziło z bydlęćiem inego á roznego rodzáiu [alterius generis] Leop Lev 19/19; SkarJedn 349.

»(nie) ten (ale, jako) i iny, ani ten ani iny, taki(ż) i iny, takowy albo inny« (42 : 1 : 4 : 1): OpecŻyw 116 (2); LibLeg 11/10v; A nye wtychći tylko rzeczach błądźi/ ále y w inych ſnadź grubyey y ſproſtnyey. KromRozm I K4v (2); KromRozm II qv; Krol tedy Fráncuſki ſtey przycżyny y z innych/ y ſnadź z porády Pápieſkiey/ vmyſlił z woyſkiem wielkim ćiągnąc [!] do Inſubryey BielKron 215 (18); ále áni to/ áni ine lekárſtwá pomogły. GórnDworz Y7; Przeto ták w tym/ iáko y w inych rzecżach/ thrzebá ſie ſpráwowáć podług oney mądrośći GórnDworz Ii5v (3); RejPos 131; SkarJedn 248; Tákie y inne Ewánieliey S. ſłowá/ [...] rozśiewał [św. Wojciech] SkarŻyw 356 (10); CzechEp [407]; PaprUp Fv; KołakSzczęśl A2v; WujNT przedm 7 (3); żeby kto oſoby ſpráwiedliwéy y niewinnéy o tákowy álbo inny wyſtępek potwarnie niewinował SarnStat 933 (2); SkarKaz 204b.

»ten a nie iny, nie iny ale ten, on a nie iny« [szyk 15 : 3] (16 : 1 : 2): LubPs X3; Tą drógą á nie iną/ między Polſką á Litwą prawdźiwa Vnia będźie OrzQuin P2v (2); SarnUzn D8; RejAp 91; Tákowym tedy trefnoſciam ludzie ſie rádzi bárzo ſmieią/ iż thu iuż cżłowiek iną rzecż ſłyſzy/ á nie tę ktorey cżekał GórnDworz Q5; thylko on ſam á nikt iny miał zetrzeć á zniſzcżyć márną głowę iego. RejPos 327v (3); oni to fałſzerze nie winem ktorem ięzyku/ ále wtem ktorego vżywali/ piſmo ś. fałſzowáli. BudNT przedm c4 (2); CzechRozm 54v; SkarJedn 384; Y pobieży do mężá/ vkaże mu ony kśiąſzki Ewangeliey. On záras poznał/ iſz ty ſą á nie inne SkarŻyw 135 (2); ArtKanc M13v; ZawJeft 44; SarnStat 1236; SkarKaz 485b.

a. W funkcji rzeczownikowej (1195):
α. Ktoś inny, bliźni; alius, alter Mącz, Vulg, PolAnt, JanStat; ceterus Vulg, JanStat; is PolAnt (1151): BierRaj 21; MetrKor 34/135v (3); A ſkryte ſą tego przycżyny/ Sam ie Bog wie á nie inny. BierEz Cv; Lżęyby [!] mi zgrzeſzyć z innych ſtem/ Niżli z tobą z iednym oycem. BierEz Hv (29); Wtym ieſt ſlowo práwdziwé iże ijny ieſt tzo ſieie/ a ijny ien żnie. OpecŻyw 50v (10); ForCnR A4v (2); PatKaz II 58v; FalZioł IV 38b; FalZiołUng V 119 (2); Rzecż ieſt błazenſka innym roſkazować á ſam ſiebie ſprawować nieumieć BielŻyw 51 (13); BierRozm 12 (2); LibLeg 11/14 (7); cięſzkoſć ran moich inem zwielką rádoſcią roſpowiedawáli. RejPs 101v (13); LibMal 1543/68; ſami pożywali krwie y ciała bożego/ y inym rozdawali SeklWyzn e3; SeklKat E2v (8); Abowiem ten Syn moi miły Tomu żiednał/ á nie wyny [!] RejKup Z (14); RejKupSekl a3v; ſnadnie ſie też inych przigodami przeſtrzegamy/ gdy tho co im pomocno biło a co zas ſzkodziło ſpilnoſcią obacżiuami HistAlHUng A3; káżąc inych náukę/ muſyeliby pirwey ſwoyę ſkáźić. KromRozm I L (6); KromRozm II b (10); modłá zá ine/ zwłaſſcza poſpolita/ wyęcey kápłanowi niż komu inemu przywoita yeſt KromRozm III K5v (4); nie tylko mię sam nie ratuje, ale i drugie przy sobie zabawi, aby mię iny nie ratował? Diar 77 (11); DiarDop 113 (2); BielKom E3v (3); Cyebye á nye inego ya wyznáwáć muſſę LubPs aa4 (4); GroicPorz B3v (5); Nieieſtem teſz nieprzyiaćielem wſzelkiey ſpráwiedliwośći/ ábowiem they ſpráwiedliwośći ſám innych náutzam/ ktorąm ſam ieſt vſpráwiedliwion KrowObr 206v (3); RejWiz 5v (16); Dla mnie/ dla mnie to vcżynię/ áby mię niebluźniono: á chwały y ćći moiey inemu nie dam. Leop Is 48/11; Iam przyſzedł w imię oycá moiego/ á nie prziymuiećie mię: prziydzielić inny w imię ſwoie/ tedy go prziymiećie. Leop Ioann 5/43 (15); OrzList e2; RejFig A6v; RejZwierz 3v (6); Poymieſz ſobie żonę á iny [alius vir] znią ſpáć będźie/ zbuduieſz dom á mięſzkáć w nim nie będźieſz BibRadz Deut 28/30; Vcżyńćie nád niem pomſtę/ á oddaycie mu iáko ono inem oddawáło [sicut fecit facite ei]. BibRadz Ier 50/15; Ktore zebrawſzy/ y ine ktorzy [et eos qui] byli tákowychże rzecży rzemieśnicy/ rzekł BibRadz Act 19/25 (19); OrzRozm H4v (4); Mátuzalem [...] ſiodmego dniá przed potopem pochwan według ſwiętego Ieronimá/ ále według inych náyduie ſie iż z Enochem oycem záchowan był od potopu. BielKron 4; A ſtąd go dał ściąć Dyoklecyan s Kárynem y z Antoniuſem/ y z inemi. BielKron 154v; Ale Gieſzlá żoná iego záchowáłá ná ſwym ſercu innego/ Piotrá brátá ſwego/ y kázáłá potáiemnie Wazulowi wyłupić ocży BielKron 300 (146); traiicere culpam in alium, Zegnáć ná inego winę. Mącz 163b (9); OrzQuin C3 (4); Prot D3; SarnUzn C4v (2); podiąłem ſye téy pracéy/ ábym tho co iny záśiał/ ná kwápliwośći poſpołu zmiéſzawſzy/ przebrałem ſłuſznie/ kożdé zbożé weſpół SienLek a3 (7); SienLekAndr a2v; gdyżem widział iż ini od Bogá obdárzeni/ [...] máło o tym dbáią/ muſiałem ſie tym iednym kámieniem vcżynić/ ktory by mowić vmiał RejAp AA4 (8); BielSat [I4]v (2); O tyć nic niedbam/ bo ieſt ina ktorey tu nie widzę/ ktorą miłuie moiá duſzá. HistRzym 84v (5); GórnDworz F5 (3); RejPos A2v (31); GrzegŚm 2 (3); HistLan F4; cżemuż też w ſobie tego nie ſzukaſz álbo nie ſtánowiſz czoć ſie w inych podoba? RejZwierc 147v; Tho ieſt nawiętſzy rozum ſiebye doznáć/ Pothym powoli inego ſzácowáć. RejZwierc 219v (27); BielSpr 31 (6); WujJud 30v; Szytym drzewo ktore niektorzi Cedrem/ á ini iodłą/ drudzy drzewem nigdy niebotwieiącym przekladáią. BudBib I 43d marg (10); MycPrz I B2v (4); BudNT przedm a3v (3); CzechRozm 1 (12); PaprPan Ff3v; A przeto ná Hetmáná należy/ [...] vrzędy rozdáwáć/ iednym [alios] ſetnictwo/ drugim [alios] dźieśiątnictwo/ inym [quosdam] chorążſtwo: á niektore [nonnullos] też cżelnieyſze przebráć ModrzBaz 115 (5); wſchodne kráiny náwiedzał/ Rzymſkiego Kośćiołá Biſkupſtwo przez inne/ to ieſt Kletá y Liná ſpráwuiąc SkarJedn 98 (36); KochPs 16; Ieſli tey wiáry co y ia nie będzie/ niechay ſobie inney ſzuka: Iuliáná zań niepoydzie SkarŻyw 150; Zywot S. Bonifacyuſzá [...] piſany od Wilibaldá Biſkupá [...] y potym od inych. SkarŻyw 516 (127); CzechEp 352; NiemObr 17 (8); WerGośc 237; Poſtrzelano drugich/ ini ſię popili [...] A ini zrádośći nagle zumieráli/ Drudzy dla fráſunkow śmierć ſobie zádáli. WisznTr 33 (3); BielSjem 14 (3); ArtKanc J19v; ActReg 84 (6); Obsaeuio ‒ Srozęſię nad inim. Calep 716a (2); ZapKościer 1589/89v; GrabowSet D3v; Iednák ieſliże pádnie co ná ſkrzydło twoié/ Nieprzepuſczay/ pokaż też innym męztwo ſwoié. WyprPl C3v; LatHar 166 (3); KołakCath B2 (2); Potym mądrym/ rozſądnym/ proſtaká vcżyni/ Ze do niego rádźić ſię potym chodzą ini. KołakSzczęśl C2; Inni niech ięzykiem śieką/ lub rękomá/ Ia ſobie śiądę ćichuchno domá RybGęśli B3v (4); Y vczynił przeń Lewi wielką vcztę w domu ſwoim: y byłá wielką rzeſza Celnikow/ y innych [et aliorum] ktorzy z nimi śiedźieli. WujNT Luc 5/29; Inne [alios] wybawiał/ niechże się y ſam wybáwi WujNT Luc 23/35; zaſługi/ poſty/ y dobre vczynki pobożnych ludzi mogą drugim pomoc/ y mogą innym być vżyczone/ y vdzielone WujNT 639; A iedne [hos] z rozſądkiem karzćie: á drugie [illos] záchowayćie/ wyrywáiąc z ogniá. A innych [aliis] lituyćie w boiáźni WujNT Iudae 23 (69): WysKaz 29 (2); ſkázuiemy/ áby w przypádłych rzeczach do Práwá poſpolitégo vćiekáli ſie kmiećie/ y inni którzy ſie ſkárżą [quibuslibet conquaerentibus JanStat 629] SarnStat 157; A mimo onégo y Koronę Króleſtwá tegoż nigdy inégo álbo iné zá pány ſobie nie mamy bráć. SarnStat [994] (37); WitosłLut A2 (2); SkarKaz 3a (37); CiekPotr 62 (3); Bo ſię ſnádnie od innych ſam iuż tego dowieſz/ A to ty tákże drugim ná przeſtrogę powieſz. CzahTr C3v (4); SkarKazSej 659a (8).

iny z kogo, czego (7): poduſzczáli y ine z ludu przećiw Dawidowi BibRadz I 298d marg; GórnDworz S7v; RejPos 277v; Odpowiedźiał mu iuż inny z oney ſtrażey/ á nie ten co pierwey WerGośc 249; A Lámechá y innych z narodu iego porzućił od oblicża ſwego. KołakSzczęśl C3; WujNT Act 15/2; SarnStat 382.

W strukturach porównawczych: iny mimo kogo (A) (2): żaden iny Królá Krześćijáńſkiégo/ mimo Kápłaná naywyżſzégo ſądźić niemoże (marg) Królá nikt nie ſądźi iedno Kápłan. (–). OrzQuin S2 (2).

iny nad kogo (9): BierEz C4; Przypáſz pod ſię odzyenie ſtráſzliwego wężá/ By tám iny nie ruſzał nád właſnego mężá. BielKom C6v; LubPs S5v marg (2); Zadnego nie máſz ták ſwięthego iáko Pan/ bo nie máſz inego nád ćię [non est praeter te] BibRadz 1.Reg 2/2 (2); BielKron 194v; RejPos 196v; CzechRozm 91.

iny niżli (2): Mącz 14b; v nas to wielka ſromotá/ gdyby ſię kto zá inego niśli ieſt vdáwáć miał GórnRozm E4.

iny (o)krom kogo (G) (2): Wſzák tho dobrze wieſz iże bez żony być niemogę/ á krom ćiebie iney niechcę. HistRzym 7v; SkarKaz 422a.

iny (o)procz kogo (G) (5): Leop Prov 7/1; CzechEp 219; Iż Papieżá/ żáden inny/ oprocż Bogá ſámego/ áni ſędźić ma/ áni może. NiemObr 156; SarnStat 19 (2).

Występuje w członie będącym podstawą wyłączania w konstrukcjach wyłączających wprowadzonych przez: je(d)no (28), chyba (1) [w tym: żaden iny (12)] (29): rozproſz ony aby poznali, iż nieieſt iny ien by walcżił ża nami iedno ti Boże naſz TarDuch A2; BielŻyw 118; RejKup z8; KTo komu ſwey rzeczy pożyczy/ [...] tedy ten czyiá ieſt/ nie v inego iey ma ſzukáć/ iedno v tego komu iey zwierzył GroicPorz rv; żaden iny niebył z námi w domu/ chybá nas dwie [nullusque alius nobiscum in domo exceptis nobis duabus]. Leop 3.Reg 3/18; BielKron 450v; OrzQuin D4 (4); RejAp 74v; GórnDworz V2v (2); HistRzym 43v; RejPos 43 (4); RejPosWiecz2 90v (2); RejZwierc 199v (2); WujJud 72v; CzechRozm 55; SkarJedn 340; nie inégo, iedno Włádysłáwá Królá zá Páná będą mieć po śmierći Witółtowéy SarnStat 992 (4).

W charakterystycznych połączeniach: iny ... iny (3), inny ... inny ... inny (1), iny ... drugi (1); drugi ... iny (1); jeden ... drugi ... iny (2), jeden ... drugi ... drugi ... iny (1), jeden ... drugi ... iny ... niektory (1); niektory ... iny (1), niektory ... inszy ... niektory ... iny (1).

W połączeniu z innym zaimkiem: »ktory(kolwiek) iny« = alius, quisquam, quispiam, quivis, quivis alius JanStat [szyk 16 : 2] (18): Rzekł ezop/ dźiękuięć z przycżynj/ Dwornieyſzyś niż ktory inny BierEz D2 (4); OrzQuin V3; GórnDworz Q6V; RejPos 277v; BudBib B4; CzechRozm 53; vſtáwiamy [...] áby nápotym przez té Mieſczánie Poznáńſkié/ álbo przez którékolwiek iné [alios JanPrzyw 47] wolność tákowa Przywileiów nie byłá zátrudniona SarnStat 946 (9).

»niektory iny« [szyk 3 : 3] (6): Arcybiſkupá Srygońſkiego też wtencżás widáć niebyło/ ktory też wtey bitwie był zoſtał/ y innych niektorych co byli podle krolá. BielKron 308 (2); Vczyniłem to dla tego [...] że też ták chcą mieć Heinrich Bullinger/ y ini niektorzy. BudNT przedm d3 (2); WujNT 103 (2).

»wiele(-u) inych« [szyk 68 : 41] (109): ieſtliże kto cżci cieleſtney niema, przez mądroſć nad wiele innych cżcion będzie BielŻyw 171 (2); MiechGlab 13; RejPs 60v (3); Kto wkijem ynem wiare kladzie. Ten ſię ſąm przotkijem vwodzy Potem ynim wieliu ſkodzy. RejKup m4 (2); KromRozm II q3 (2); LibMal 1553/177; BielKom C6; RejWiz 115 (3); Leop Luc 8/3; ten był człowiek wierny y boiący ſię Bogá nád wiele inych [prae multis]. BibRadz 2.Esdr 7/2 (3); Szedſzy też do Indyey máłey y wielkiey Migdonią krolową y inych wiele náwroćił ná Krześćiáńſką wiárę BielKron 144 (35); GórnDworz Mm7; RejPos 65 (9); RejZwierc 141v; BielSpr 11 (5); RejPosWstaw [414]v (3); BudBib 2.Esdr 7/2; PaprPan Y2 (2); vpomina wáſzę Kx. M. áby ſię też ktemu przychylił/ iákoby y ſwoie y innych wiele/ zbáwienie vbeſpiecżył. SkarJedn A7 (3); SkarŻyw 574 (9); WerGośc 231; á ty będźieſz miał weſele y rádość/ y wiele innych będą ſię rádowáć z národzenia iego. WujNT Luc 1/14 (11); tákowé niezgody y woyny nietylko ſámé oné y ich poddáné/ ále téż inych wiele zá ſobą ćiągną w vpadek ku zginieniu SarnStat 1067 (7); CiekPotr 63; PaxLiz Cv.

»żaden iny« = nikt; alius aliquis Vulg, JanStat; nemo JanStat [szyk 34 : 3] (37): Słuchay Xánćie toć nie będzie/ Zadnać tu ina nie wnidzie: A inſzey ći poiąć nie dam/ Dokąd w ſobie duſzę trzymam. BierEz C4v; RejPs 52v; RejKup C; LubPs S5v marg; GroicPorz aa2; Leop 3.Reg 3/18; vdzyáłáy kádzenie poświęceniu godne/ á tego áby iny żadny ſobie oſobno nie dzyáłał. BielKron 33v (4); OrzQuin Gv (3); RejAp 74v; Tobieć powiem/ ále proſzę ćie nie powiáday tego żadnemu inemu HistRzym 92v (2); RejPos 86 (5); RejPos Wiecz2 95v (2); RejZwierc 199v; BielSpr 47; CzechRozm 55 (2); SkarŻyw 112; CzechEp 219; NiemObr 156; WujNT 194 (4); KRolá wolno obránego/ żaden inny koronowáć nie ma/ oprócz kśiędzá Arcybiſkupá Gniéźnieńſkiégo SarnStat 169 (3).

Przysłowia: Pátrz by inemu tego nie dziáłał/ Cżegoby ſam nie rad widział BierEz N3; BielŻyw 51; Czo tobie miło/ to inemu czin / czo tobie niemiło/ tego ynemu nie czin SeklKat B3v (4) [ogółem 6 r.].

ſámi w ten doł wpadaią/ Ktorzy ná ine kopáią. BierEz K3.

Radź ſie innego/ ále wżdy pátrz ſwego. BierEz M4.

Wyrażenie: »iny a iny« = coraz to inny (2): idą ku ſturmu/ práwie iáko mowią oſlep/ iedni zá drugimi/ iáko cżynili v Mellity/ ná Wyſpie Morſkiey/ gdy iedny zbito/ wnet inni á inni ná tho mieyſce przyſtępowáli. BielSpr 64; SkarŻyw 107.
Szeregi: »iny drugi« (2): Diar 53; dziwuie [!] ſię iſz to cżyniſz/ co gdy by inne drugie czyniły/ bez przygány by być niemogły. SkarŻyw [197].

»ten (sam), on a nie iny; nie ten ale iny« [szyk 6 : 2] (4 : 3; 1): PatKaz II 34v; ſkąd Luter náukę tę ſwoyę nową záczął? Iż inemu/ á nye yemu odpuſty papyeſkye ná kazányu opowyádáć kazano KromRozm I Ev; Mnie ſie zda iż nie ten/ ále iny był rzecżony Akſzák. BielKron 382; Odpowiedźiał mu iny iuż/ z oney ſtraży/ á nie then czo pirwcy. GórnDworz S7v; CzechRozm 53; Bo wſzytki wieki iemu á nie innemu/ wſzyſcy S. oycowie y zwycżay Kośćiołá [...] to przycżytá y ćwierdzi/ iż ſtolicá Rzymſka ieſt ſtolicą Piotrá S. SkarJedn 102; ten ieſt á nie inny/ o ktorym Prorocy opowiedáli. SkarKaz II 117b (2).

β. Coś innego, mną rzecz: aliud Mącz (44): Nie dármo ty cudnie mowiſz/ Ale ine w ſercu myſliſz BierEz Q4 (2); OpecŻyw 164v; FalZioł V 7; Sċzemeſczie naten ċzas prziſſli Stem ſię już maczie poſtawicz Ineċ was niemoże zbawicz RejKup Aa; RejWiz 51; Nie inne powiedam w Wiśni/ á w Pinczowie inne/ iáko Krowicki cżyni OrzList d3v; BielKron 25; Mącz 373d (2); SienLek 157v; GórnDworz P8 (3); RejZwierc 84v (2); RejPosRozpr [c2]; Strum P3v; BudNT S2v marg; PSNIWY [Dekret]. Co o inné ſkázuie, á nie o to, o co controwertowano. SarnStat 797.

W strukturach porównawczych: ine mimo co (1): Y wyele inego mimo to piſſą/ z kąd ſye zwirzchoſć papyeſka yáſnye okázuye. KromRozm III P5.

ine niż (2): czi grzeſzą/ ktorzy ku ynemu obraczaią ten ſacrament/ niż ku odpuſczęniu grzechow SeklKat Yv; GórnDworz Cc3v.

ine oprocz czego (1): Nie naydzieſz we mnie innego/ Oprocż głoſu łágodnego. BierEz F2v.

Występuje w członie będącym podstawą wyłączenia w konstrukcji wyłączającej wprowadzonej przez: jedno (1): Wierć ſye ty kędy chceſz/ niemożeſz mi vkázáć inego/ iedno Sákráment ná Ołtarzu/ ktory okiem twym widzę. OrzList c2v.

W charakterystycznym połączeniu: ine ... ine (4).

W połączeniu z innym zaimkiem: »inego wiele« [szyk 3 : 2] (5): KromRozm II 14; KromRozm III P5; roſkazał vrzędnikom áby ie vćiſkáli robotámi [...] áby też y cegłę ſpráwiáli/ błotá wynośili z miaſt/ wáły kopáli/ rzeki przywodzili/ y wiele inych BielKron 27v; Iáko ſą Sliwki ſuche/ Powidłá/ Slaz/ ćwikła: Iáycá máluczko vpieczone co námiękſze: liśćie bzowe wárzone: á táko y innych wiele. SienLek 37v; CzechRozm 12v.

Szereg: »to a nie (ani) ine« (2): OrzRozm Ev; Peto a te ut id a me neve in hoc, neve in aliis quaeras, Proſzę cie ábyś mię o to áni wtym/ áni w ynym nie pytał. Mącz 476d.
Wyrażenie eliptyczne: »ina« zamiastina rzecz” = co innego (12): Wſpomnię też tu/ dworſkie iedno zátrefnowánie/ kiedy owo cżłowiek iną powieda/ á iną rozumie GórnDworz Rv (3): ták nie ſtworni ſą/ iż nie tylo iedná ſektá z drugą woynę wiedzie: ále y w iednym domu/ inną ſyn inną oćiec/ inną mąż inną żoná/ inną cżeladká prowádzi. SkarJedn 20; SkarŻyw 153; zwłáſczá żeſmy nie wſzyſcy iednácy/ ina chłop/ á ina Szláchćic. GórnRozm E4; SarnStat 1268.

W charakterystycznych połączeniach: ina ... ina (3), inna ... inna ... inna ... inna ... inna (1).

A. Pozostały, cała reszta; alius Vulg, PolAnt, Modrz, JanStat; reliquus Vulg, PolAnt, JanStat; omnis, residuus Vulg, PolAnt; ceterus Mącz, Vulg (3051): y ziemye ich moye ſsą. yako ine ziemye moye pod moyą rąką. MetrKor 46/46v (5); A widząc to ſtárſzy záiąc/ Wietſzy dowćip z innych máiąc: Rzekł ku ſwoim BierEz L2 (9); OpecŻyw 22v (6); Widzątz vbogą rotę/ a zwłáſzcża Przygodę w łátané ſukni/ a iną drużynę odraną: widźiało ſie mu niepoċeſno iże ſobie ſwiebodnie ſiedli ForCnR C4v (8); PatKaz II 23v (7); nad yne ſzwyąte byla poſzwyączona PatKaz III 92v; ZapWar 1528 nr 2458 (3); HistJóz D2; TarDuch C7; ktore ziele ieſt ſlożone więczey od powietrza niż od inych żywiołow FalZioł II 2b; byk morzki [...] na ziemi/ ſie rodzi iako ine zwierzę FalZioł IV 29c (21); Ten pirwſzy mędrczem nazwan ieſt, podle ktoregoż y innych ſiedm takież nazwano. BielŻyw 1 (8); Cżemu ſiara krowia to ieſt mleko oddoione hnet po iey ocieleniu zdrowſze ieſt nad inne. GlabGad H5 (3); MiechGlab 25 (2); LibLeg 10/55v (2); Mymer2 7v; A gorá Bazan [...] będzie wnienawiſći od inych gor prze ochędogę ſwoię RejPs 98; oczy y vſſy y ine członki żadney wſobie władzey niemáią RejPs 169v (23); ComCrac 14v (5); SeklWyzn c3 (3); RejJóz Q3; W tim przikazaniu bożim y wynich dwie rzeczy mamy baczić. SeklKat D3 (11); RejKup m7 (7); HistAl H4v; HistAlHUng A3; v ſtárych oycow koſćyołá/ koſćyoł Rzymſki przed inemi przodek myał. KromRozm I G4v (13); KromRozm II c3 (12); gdy Symoná Pyotrem [...] názwał/ dał mu nyeco oſobliwego nád ine ápoſtoły. KromRozm III M4 (22); A we czwartek raniuchno zeszli się księża biskupi do KJM sami oprocż Rad inych. Diar 56 (19); DiarDop 101 (3); BielKom F8v (2); A wy yák y ini ludzye też pomrzecye LubPs S5v (11); Ale ku Swiątoſćiam y ynnym obrzędom Koſćielnym ma być przypuſzczon. GroicPorz hv (30); KrowObr Bv (19); Niedźwiedzye ſrodzy/ Zubrzy/ y ine źwirzętá/ Wſzytko to ſłucháć muśi RejWiz 10v (24); Máłoſz wam ná tym że was oddzielił Bog Iſráelſki od inego ludu ſwego y przyłącżył kſobie Leop Num 16/9; Cżwarte Kxięgi Ezdráſſowe [...] nie tey wagi ſą iáko ine ſtárego zakonu Leop Nn5; Iedná co mędrſſa nád ine żony iego/ tey ſwoiey ſwiekrze odpowiedziáłá Leop Iudic 5/29 (40); OrzList ev; UstPraw K3v; RejZwierz 5v (4); Przećiwko ktorym Moiżeſz z Eleázárem/ y z inemi przednieyſzymi z ludu/ wyſzli przed namioty. BibRadz Num 31/13; A ine ſpráwy Amázyaſzowe [Residua autem Amasiahu] nápiſáne ſą w Kronikách Krolow Iudſkich. BibBadz 4.Reg 14/18 (43); OrzRozm B3v (9); O Głupi Grekowie [...] wiele piſząc o ſwych rozumiech/ y męſtwie z dawná nád inne ludźi/ ná oſthátek nagłupſzymi ſie okázáli BielKron 241v; w tych poſługách kośćielnych niemogą ſie obácżyć [...] gdyż w innych rzecżách doſkonále z rozumem wielkim rządnie á fortunnie poſtępuią. BielKron 260v (277); Cicero, quae languorem adferunt caetris, illum acuebant, Które rzeczi inym ludzióm chęć odeymuyą/ tyż iſte yemu yei dodawáły Mącz 3a (15); my Polacy/ iáko y ini Słowiáńſkiégo ięzyká ludźie/ mowę ſwą z Gréckiégo ięzyká mamy wźiętą OrzQuin O4v (13); Prot C2; SarnUzn A3 (10); Ná gorączkę powſzednią/ y ná iné niemniey oſobliwy plaſtr ták vczyń SienLek 140 (42); Sálomon w pieſniach ſwoich y wſzędy á wſzędy á wſzędy w inych piſmiech ten wdzięcżny zbior Páná tego zową oblubienicą iego RejAp 99 (56); BielSat D; vyźrzawſzy ieden korab więtſzy á ſtroynieyſzy inych/ y ſzedł kniemu. HistRzym 22 (11); GórnDworz B3v (52); Iákob Pátriárchá [...] opuśćiwſzy Ruben pirworodnego ſyná ſwego/ y kápłáńſtwá y kroleſtwá oddał á błogoſłáwił inym ſynom ſwoim. RejPos 56v; Mária też ſie lękáłá iáko iny cżłowiek. RejPos 272 marg (168); RejPosWiecz2 91v (2); GrzegŚm 45; KuczbKat a2 (3); Rozum Krol inych ſmyſłow. RejZwierc 19 marg; Bez prawdy ine cnoty ſłábe. RejZwierc 82v marg; Dziś ledwe iż nie wie co kiedy y v ktorego wárzą/ nie tylko áby nie miał wiedzieć inych ſpraw á poſtępkow náſzych. RejZwierc 188 (58); BielSpr 8 (27); WujJud 33v (2); WujJudConf 10v (3); RejPosRozpr c2v (3); RejPosWstaw 22 (6); Tom wſzytko przed tobą przypominał pánie/ gdy żeś tydla nas świát ſtworzył/ á záſię ine narody ktore poſzły z Adámá ták lekce ważyſz práwie iáko ſlinę BudBib 4.Esdr 5/56 (29); BudBibKaw A2v; HistHel B3; MycPrz II A2 (2); Strum B; o moiem przekłádzie [...] chybá to rzec mogę/ że nád ine polſkie przekłady ieſt ſzcżyrſzy BudNT przedm d2v (7); Cżego iż żaden z innych Prorokow nie cżynił: bo nowego nic nád Zakon Moyżeſzow nie náucżał CzechRozm 105v (12); PaprPan Cc4 (2); KarnNap C; ModrzBaz 1 (13); ModrzBazBud ¶6v; Boże bych był nigdy ná tey ſtolicy nie śiedział: poniewaſz ſię ſtał rozdział miedzy nią y innymi kośćioły Kátolickimi. SkarJedn 141 (73); KochPs 121; Bo gdy ini vcżniowie [...] gorſzyli ſię y wiárę tráćili/ y od Páná odſtępowáli: Piotr nigdy. SkarŻyw 598 (83); wſzytko ſwoie Xięſtwo/ y ine dzierżáwy ktore miał [...] ku Kroleſtwu Polſkiemu przyłęczyć [...] obiecał StryjKron 612; ZapKościer 1582/32 (3); CzechEp 360; NiemObr 11 (6); KochPhaen 16; ReszList 149 (9); pijańſtwo ieſt drogá do pſoty/ y do cudzołoſtwá/ y do innych grzechow ćieleſnych. WerGośc 254; WisznTr 21 (2); Poczćiwość máiąc ná pieczy/ Niedbałeś o inné rzeczy. PudłFr 61; ArtKanc T10; BielRozm 23; GórnRozm B4v (8); ActReg 12 (8); Cwikły/ y inne korzenie do żywnośći potrzebne/ rządnie ná źimę pochowáć GostGosp 68 (9); Phil I2 (2); GórnTroas 42 (2); KochPij Cv (2); GrabowSet S3; Koniá kupi nie złégo/ zá złotych cztérnaśćie/ Na inné mnieyſzé rzeczy wyndźie z iedenaśćie. WyprPl A2; KołakCath C2v; KołakSzczęśl B3 (3); RybGęśli B; Bo kiedy ſię wiele przyczyn do iednego ſkutku ſchadzáią/ tedy piſmo poſpolićie wſpomina tylko iednę [...] á tym przedśię innych nie odrzuca. WujNT 222; Dźiękuię tobie Boże/ żem nie ieſt iáko inni ludźie WujNT Luc 18/11 (83); WysKaz 12 (3); świádectwo ſzlácheckié przećiw innym ſtanóm przodek ma, á przećiwko niemu innych ſtanów nie idą SarnStat 68; tylko ieden ſyn ze wśi od oycá ma odéydź ná ſłużbę [...] á ini niech zoſtáną na dźiedźinie z rodźicmi [reliqui maneant JanStat 1082] SarnStat 200; VRzędnicy ſtołowi/ y inné [inni JanStat 1004] álternátą ſłużyć máią. SarnStat 1206 (334); SiebRozmyśl E3; CO to zá gorę widzę ktora nád innymi Ták ſię bárzo wynioſłá? WitosłLut A2v; drzewo żywotá/ nam innym potomkom Iádámowym zámknione/ á Heliaſzowi z przywileiu otworzone. SkarKaz 119b (52); SkarKazSej 677a (23); KlonFlis D3v (2); RybWit A2.

W strukturach porównawczych: iny (o)krom czego (3): Krom miaſt ktore ſtáły ná pagorkách y gorách ſypánych ine (wſſyſtkie) ſpalił lud Iſráelſki [ceteras suscendit Israel] Leop Ios 11/13; BielKron 233; Co ſię dotycże innych rzecży okrom ſercá náſzego: dáie P: Bog cżártu moc y ná ćiáłá/ y ná zdrowie/ y ná máiętność ludzką SkarŻyw 36.

W połączeniu z innym zaimkiem: »co inego« (1): Quid caeterum, Co ynego. Mącz 30d.

»każdy iny« = quilibet JanStat [szyk 47 : 4] (51): zwierciadło z dobrze vgładzonego Srebra: ieſt lepſze nad yne zwierciadła zkażdey iney rzecżi vcżynione FalZioł III 35a; LibLeg 10/114v; RejPs 130v (2); Diar 61 (3); GroicPorz cv (2); RejWiz A5 (2); káżdy v nich iny cżłowiek niecżyſthy/ káżdy pothępiony/ káżdy Bálwochwálcá/ tylko oni ſą ſwięći BielKron 465v; OrzQuin S (2); RejAp 68 (4); GórnDworz G6v (8); RejPos 201v (4); Iuż przeieźdzká pomierna/ iuż przechadzká wdzięcżna/ y ina káżda wolność ſwobodna thákiemu ſie ſproſnie zágrodzić muśi. RejZwierc 72 (5); BielSpr 16v (2); Strum A2 (2); á kto wielki pálec vtnie/ ośm grzywien: á zá káżdy iny pálec [digitum vero quemlibet JanStat 607] trzy grzywny groſzy ochromionému álbo obráżonému ná pálcu [zapłaci] SarnStat 604 (11); SiebRozmyśl [A4].

»wszy(s)tek (a. *wszen), wszel(a)ki iny« = omnis Vulg, PolAnt, JanStat; cunctus Vulg, PolAnt; alius Vulg, JanStat; quicumque alius, reliquus, (omnis) residuus Pol; universus, omnis reliquus Vulg; ceterus, universus alius JanStat; omnis alius Mącz [szyk 329 : 195] (513 : 11): MetrKor 37/4 (2); Nyewyáſtá cudna á poczliwa/ ma być ſſánowaná nád wſſytki ine známienitſſe dáry. March1 A3; BierEz R4 (3); OpecŻyw 189v; ForCnR B (2); PatKaz II 24v (2); PatKaz III 107; HistJóz B3; ten trunk ieſt ſerdecżne poſilenie broniącz go od wſzelkiego nakażenia powietrznego/ y też od wſzelkich ynych iadow FalZioł V 62 v (8); BielŻyw 123; BierRozm 8 (2); LibLeg 10/67v (2); RejPs 217 (35); ComCrac 21 v; RejRozpr K2v; RejJóz C5 (3); SeklKat A2v (4); RejKup o7 (3); A gdźye by oni tylko byli práwi krzeſćyiánye/ Toć wſſyſtko ine krzeſćiyáńſtwo [...] wbłędźye muśyáło być KromRozm I F2 (5); KromRozm II b (6); Vſtá yedzą/ yęzyk mowi/ nogi chodzą/ ręce robyą/ bronyą/ y podawáyą nye tylko ſobye/ ále y wſſem inym członkom y wſſyſtkyemu ćyáłu KromRozm III F7 (18); Diar 30 (12); DiarDop 107; LubPs S5 (5); Z ktorych win Burgrábiá pierwſzą ná ſwą ſtronę bierze/ Lawnicy w ſpolny dźiał wtorą/ á Szołtys wſzythki inne ile ich będźie. GroicPorz k3 (10); KrowObr 6v (6); RejWiz 5 (5); Nie vdaż ſie zá Bogi obcymi/ wſſyſtkich inych narodow [cunctarum gentium]/ ktore około nas mieſzkáią Leop Deut 6/14; żywie Pan kthory wywiodł ſyny Iſráelſkie z źiemie Pułnocney/ y ze wſſech inych źiem [de universis terris]/ do ktorychem ie wyrzućił Leop Ier 16/15 (12); LeszczRzecz A4; Wſzytki tedy ine ſpráwy Sálomonowe [...] wypiſáne ſą w kſięgách ſpraw Sálomonowych. BibRadz 3.Reg 11/41 (33); OrzRozm C2v; BielKron 32v (16); positis omnium aliarum rerum curis, Opuśćiwſzy wſzſtki [!] yne ſpráwy. Mącz 309d (4); OrzQuin Hv (9); SienLek 6v (3); RejAp BB (8); GórnDworz Fv (24); oná opuśćiwſzy ine wſzytki pomocy ſwiátá tego [...] vciekłá do ſámego miłoſierdzya Páná RejPos [310] (73); RejPosWiecz2 95 (7); RejPosWiecz3 99; RejZwierc 19 (18); BielSpr 6 (4); RejPosRozpr b3v (3); RejPosWstaw [212] (7); BudBib 1.Mach 15/5 (10); BudNT przedm b6; CzechRozm 3v (7); ModrzBaz 18v (3); Iedno tylo ieſt żywe Chryſtuſowe ćiáło: á inne wſzytkie málowáne ſą á martwe. SkarJedn 38 (18); SkarŻyw A2v (12); ZapKościer 1580/10 (3); ReszList 150 (2); KochPieś 32; Iam ćiebie ſzcżepił iáko winnicę namilſzą/ á tyś mi śię sſtáłá nád wſzyſtkie inne nagorſzą. ArtKanc E14 (5); GórnRozm K (7); ActReg 160 (2); GostGosp 120; Phil I4 (2); KochPij C3; WujNT przedm 2 (19); WysKaz 22 (3); SKázuiemy: áby Biſkupi/ Woiewodowie/ y Káſztelani/ y inni wſzyſcy Vrzędnicy byli powinni bydź ná Séymie Ziemſkim SarnStat 29 (59); SkarKaz 276a; SkarKazSej 696b (2).

Wyrażenie: »miedzy inymi(-emi)« = inter ceteros (-a) Vulg, Modrz, JanStat; inter alia JanStat (171): PowUrb +v; Miedzy wſzyſtkimi inymi/ Tymi gámraty moimi/ Ciebie iednego wybieram BierEz R (2); OpecŻyw 2v (2); PatKaz III 87; miedzy inemi zioly cżoſnek ieſt namocznieyſze FalZioł I 6a (5); BielŻyw 6 (3); LibLeg 11/49 (2); RejPs 67 (2); LibMal 1551/158v; SeklWyzn d3; KromRozm I E2v (2); KromRozm III C5 (2); LubPs A2 (2); KrowObr 233; Stądże y wy miedzy inemi ſwięty ten też dźień mieyćie ſwiętym. Leop Esth 16/22 (4); RejFig Bb4v; Też miedzy inemi zacnemi ſpráwámi ſwemi [cum omni gloria sua]/ wźiął też y Ioppon potrzebne dla portu BibRadz 1.Mach 14/5 (6); Nápiſał Sálomon potomkom ſwym w pámięć ludzką kſięgi/ miedzy inemi troie mądrośći. BielKron 78v (35); Aphryca omnium provinciarum arx, Africá yeſt główna á naywyſzſza miedźi ynemi kráyinámi Mącz 17b (2); OrzQuin F3v (2); SienLek 186 (2); HistRzym 6v (4); GórnDworz D4v (13); Tho ieſt natrudnieyſza roſpráwá miedzj inemi trudnemi roſpráwámi RejPos 238v (21); HistLan A2v; RejZwierc 135 (3); CzechRozm 9 (6); ModrzBaz 46; SkarJedn 71 (7); SkarŻyw 517 (16); ActReg 140 (2); GostGosp 16; Phil S3; WujNT 440; WysKaz 3 (2); MIędzy inémi rzeczámi vſtáwiamy/ y ſkázuiemy iáſnie SarnStat 225 (10); SkarKaz 381b (2); GosłCast 63.
Szeregi: »iny drugi« (1): A ieſli był ták vbogi [...] tedy miáſto báráná y owce ofiárował parę Gołębiąt álbo Sinogárlic [...] ále ine drugie rzecży muſiáły być/ to ieſt/ oley/ báran/ y mąká BielKron 37.

»ten, on i (jako) iny« (17 : 3): ych Mcz wthich y w kazdich ynich trvdnoſcziach, mylosczią radą, y opatrzenym yakie na ych Mcz nalezecz bedzie, wedle krewnoſczy y powynnoſczy opvſczycz nieraczą LibLeg 10/114v (2); Ale dobry grunt y onym y wſſyſtkim inym błędom [...] záłożył KromRozm I K3; KromRozm II m4; GroicPorz f4v (2); Y był ieden kowal w mieśćie imieniem Fokus/ ktory onego dniá iáko y inego záwżdy robił. HistRzym 48v; w thym/ iáko w káżdey iney rzecży miáry potrzebá GórnDworz L2 (4); GrzegŚm 19; ReszList 162; ActReg 19 (2); WujNT przedm 27 (3); Abowiém oné/ iáko y inné práwá rozſądkowi tym Deputatóm poruczymy [illas sc. consuerudines enim sicuti et reliqua iura JanStat 142] SarnStat 56; CiekPotr 83.

a. W funkcji rzeczownika (371):
α. Ktoś pozostały, reszta; ceterus Vulg, PolAnt, JanStat; alius PolAnt, JanStat; reliquus Vulg, PolAnt; is, residuus PolAnt (322): A gdy ini wybieráli/ Co godnego ſobie ználi: Małż śię pokornie pokłonił BierEz P3v (6); A wziąwſſy mily Iezus Piotra/ Iakuba ij Iána/ ktorzy byli nad ijné taiemnieyſſy [...] chciál też ſamym w ten cżas vkazatz krewkoſtz ſwégo ciala OpecŻyw 98 (2); O Cznym o Miernym/ ij ijnych ktorzy ſie z iednego zboru mienicie/ v dworu ciemná ieſt ſłáwa ForCnR C3v (2); PatKaz I 18v; PatKaz III 101v; HistJóz Av; BierRozm 5; RejPs 218; SeklKat Zv; LubPs Y; GroicPorz 114v; Leop Num 26/62 (6); dwá ſpráwy iego ſtoiąc wylicżáli. Ieden złe/ drugi dobre/ á ini ſłucháli RejZwierz 12; BibRadz 1.Esdr 3/8 (6); Miał żonę Penelopę nád inę [!] ſláchetną/ corę Ikáruſowę BielKron 25v; ále ſie ich thylko ośḿdzieſiąth odpráwiło przez ono ſpiewánie/ á dáley ſie iuż innym przyſthępić niegodziło BielKron 329v (38); Mącz 24a; OrzQuin N2; Bog y ſam ieſt przez ſię/ y inym eſſenciey/ to ieſt żeby byli vdziela. SarnUzn B8v (2); RejAp 35 (3); powſzſzyli go ſobie wſzyſcy krolem. Ale ine trzy oddaliwſzy od ćći/ bogactw y wygnáli z kroleſtwá HistRzym 101v (4); GórnDworz C8v (2); zámykacie kroleſtwo niebieſkie/ inych tám nie puſzcżacie/ á ſámi też do niego wniść nie możecie. RejPos 184 (11); GrzegŚm 42; Ale miły brácie cżym ſie ma pyſznić tá nędzna muchá? izaſz nie tákże cżłowiek iáko y iny? RejZwierc 53 (6); BielSpr 18v; WujJud 126v; RejPosRozpr c3v; BudBib I 334a marg; ten ktory ſobie był mdły/ wſzytkim ſtał ſię podporą: á ten ktory ſię w pokuśie/ gdy był pytány záchwiał/ innych w ſtátecżnośći wiáry vgruntował. SkarJedn 70 (24); gdy Pan ſpytał dwunaściu: [...] Piotr niecżekáiąc odpowiedzi inych/ ſam rzekł SkarŻyw 598 (35); NiemObr 3 (2); KlonŻal B3; ActReg 184; GórnTroas 69; Wamći dano poznáć táiemnicę kroleſtwá Bożego/ á innym [ceteris autem] przez podobieńſtwá WujNT Luc 8/10 (15); SarnStat 194 (9); WitosłLut A4; SkarKaz 606a (10); SzarzRyt D3.

iny z kogo (G) (4); BibRadz 2.Esdr 10/28; inne ſnich ſadzał zá ſthoł wedle ich doſtoieńſtwá/ ále Borzywoiowi ná źiemi oſobno kazał przykryć y ieść dáwáć. BielKron 322 (2); Dzyękuię tobye miły Pánie Boże/ iżem nye ieſth iáko ini z ludzi [sicut ceteri hominum Luc 18/11]/ drapieżni/ nieſpráwiedliwi / cudzołożnicy/ y iáko ten iáwnogrzeſznik RejPos 199v.

W strukturze porównawczej: iny oprocz kogo (G) (1): kroleſtwo iego wykorzenione będźie/ á miedzy ine oprocz tych [et aliis praeter istos] podzielone. BibRadz Dan 11/4.

W połączeniu z innym zaimkiem: »każdy iny« (2): O Chore/ ty y ći wſzyſcy ktorzy przy tobie ſą/ y káżdy iny ze wſzego ludu Izráelſkiego w iednákiey ieſteſcie cżći y powadze v mnie BielKron 41 (2).

»wszy(s)tek (a. *wszen) iny« = ceterus omnis, omnis Vulg, PolAnt; cunctus Mącz; alius omnis JanStat [szyk 48 : 40] (33): Tákoćiem ſzkárádą twarz miał/ Iż wſzyſtkie ine przewyżſzał. BierEz Bv (2); ForCnRWiet Av; BierRozm 17 (2) KlerWes Av; Ty naſz miły panie ktoryś wziął nad wſſe ine błogoſławienſtwo wieczne RejPs 30v (7); SeklKat I3; KromRozm III M5v (3); Diar 29 (2); DiarDop 115 (2); GroicPorz o (2); Y wiele ich było ránnych/ á drugich też y pobitych/ á wſſyſſcy ini tył podawſſy vćiekli Leop 2.Mach 4/42; OrzList e4v; tedy thák kápłani iáko y wſzyſcy ini cżynili modlitwy BibRadz 2.Mach 1/23 (5); BielKron 17v (9); prae cunctis, Przed wſziſtkiemi álbo mimo wſziſtki yne. Mącz 316c; OrzQuin D4; HistRzym 33v (2); pan Lubelſki kazał/ á wſzytczy ini ięli prośić GórnDworz L18v (2); RejPos 89v; ieſliby był thám ználazł dzieſięć ſpráwiedliwych/ iż wſzythkim inym chciał dla nich przepuśćić on ſrogi gniew ſwoy. RejZwierc 266 (2); BielSpr 3 (3); WujJud 144; RejPosWstaw [1434]v; rozmnożyły ſię potráwy Biniáminowe nád wſzech inych potráwy pięć kroć (więcey) BudBib Gen 43/34 (2); BudNT 2.Gor 13/2; CzechRozm 236v; Ieden tylo prawdę ma y mowi/ á inni wſzyſcy fałſz przynoſzą y matáią. SkarJedn 39 (4); SkarŻyw 599 (2); NiemObr 33 (4); RybGęśli A3; A wroćiwſzy ſię do grobu/ oznaymiły to wſzytko onym iedennaśćiam/ y innym wſzytkim. WujNT Luc 24/9 (6); WysKaz 29; SarnStat 881 (9); SkarKaz 611a (2); CiekPotr 79 (2).

Wyrażenie: »miedzy inymi(-emi)« = inter ceteros JanStat (25): ForCnR A3; Yeden muśi być/ ktoryby yednoſć myędzy wſſyſtkimi inymi ſpráwował y záchował, KromRozm III L8 (2); LubPs M2v; BibRadz I 3d marg (2); Miedzy inymi Ioáb napirwſzy był BielKron 69v (2); RejAp 184; HistRzym 85v (2); RejZwierc 18; vcżone poſły do Konſtantynopolá poſłał/ miedzy innemi Vmbertá Opátá Lenomáńſkiego SkarJedn 251; SkarŻyw 383 (6); NiemObr 180; KlonŻal A2; PaprUp F2v; SarnStat 701 (2); Iż ćię między innémi Pan twóy obrał ſobie Za mátkę/ oblubieńcę/ ná wieczną cześć tobie. SiebRozmyśl F2v.
Szeregi: »iny drugi« (1): Oná ſię ocknęłá/ y záwołá ták/ iſz y inne ſię drugie obudziły SkarŻyw 225.

»ten i iny« (2): ci i ini wszytcy, ktorzy ich tu posłali, w dziwne zwątpienie o IchM muszą przyć DiarDop 100; SarnStat 1113.

β. Pozostała rzecz, reszta; cetera Vulg (49): Bądź czuyny/ á vtwierdzay inne co vmrzeć miáło WujNT Apoc 3/2.

W połączeniu z innym zaimkiem: »każde ine« (1): A wſzákoż y tho/ y káżde ine/ gdy bywa komu cżyniono s krzywą á z záſępioną twarzą/ iuż nie może nigdy ták wdzięcżne być iáko owo ktore z vprzeymey ochoty á s ſzcżyrey miłośći iednego przećiw drugiemu bywa cżyniono, RejZwierc 96v.

»wszy(s)tko, wszelakie ine« [szyk 32 : 10] (40 : 2]: iuż będę wiedział żem náwſſem vſpokoion pod obroną ſkrzydłá twego y wſſytko yne mi ſie będzie pomyſli zdarzáło. RejPs 92 (4); RejRozpr G; Bo chociay iuż cżłowiekowi wſzytko ine zginie Gdy on ſpełna cżeſcz żachowa przed ſię wſzędy ſlynie RejJóz Fv (2); RejKup k3 (4); KromRozm III F; On ine wszytko łaskawie przydać obiecał krolestwa Jego naprzod szukającym Diar 84 (6); LubPs dd2v; RejWiz 51; GórnDworz G3 (6); RejPos 103 (10); RejZwierc 38v (2): Cżłowiek mogłby tobie nárzędźić wiecżną pámięć/ ſławę/ y poććiwą żywnoſć przez rozmáithe poſtępki w dzielnośći iákieykolwiek potrzebney/ bądź to przes náuki Piſmá/ bądź przes Rycerſkie rzecży/ przes Vrzędy Rzemioſłá/ y inne wſzelkie ktore ſie w pocżćiwey ſłáwie zámykáią BielSpr b4; GórnRozm D2; SarnStat 93 (2).

Wyrażenie: »miedzy inymi(-emi)« (5): co przy inſzych krolách opowiedano/ nie tylko to co v Ezáiaſzá mamy y v inſzych/ ále też miánowićie miedzy innymi v Dánielá Proroká. CzechRozm 143; SkarJedn 9; SkarŻyw 528 (2); Tydzien temu minał, iakoPanKanclerz posłał samSecretarza Cieklinskiego, miedzyinnemi tozdanie przyniosł rozne od pisania wm tam ztąd. ActReg 127.
Szereg: »to i ine« (2): to/ y wſzytko ine czo bych ia powiedzieć mogł/ nie prze nieumieięthność opuśćili/ [...] ále iż im podobno cięſzko było dáley mowić GórnDworz Ii8v; RejZwierc 96v.
B. Inny tego rodzaju, i tym podobny; alius Vulg, Modrz, JanStat; quicunque JanStat (842): BierRaj 18v (2); Izem ya nyevylovyl rib pospolythych yego tho yesth sczvk karpy gy gynych wgego sadzawcze ZapWar 1516 nr 2195 (7); BierEz N3v (2); OpecŻyw 115 (4); OpecŻyw C2; ForCnR B3 (5); MetrKor 57/119v (6); PatKaz II 44; kurz rzecżami wonnemi/ iako kadzidłem albo mirrą/ ſtorakiem calamiti/ albo trociſzką/ lipką muſzkatową albo gallij / y też ynemi rzecżami aptekarſkiemi FalZioł V 62v (13); BielŻyw nlb 4 (8); BierRozm 11; WróbŻołt tt4; ſrogoſć żab y inich ſzkodliwych robakow/ ná ziemię był zobłokow ná wielki ſtrách wypuſćił. RejPs 116 (20); ComCrac 16 (7); LibMal 1545/109 (6); LudWieś A4; SeklWyzn o3 (6); RejJóz F6v; SeklKat E (28); RejKup g5v (6); RejKupSekl a6v; Mogłbychći ya też przypomnyeć wáſſe y wáſſych żon łáńcuchy/ bramy/ rzezánye/ ſſnurkowánye/ pirze/ durkowánye/ háfftowánye/ gry/ pſy/ y ine ſtroye/ márnośći/ y vtráty KromRozm I B (15): KromRozm II e3 (9); KromRozm III B7v (9); Diar 35 (5); Piſzę [...] Nie ku zgorſzeniu/ iáko pirwey bywáły komedie Terencij Eunuchi/ Plauti/ y ine/ ſkąd pogorſzenie młodzi ludzie mieli BielKom nlb 4 (2); LubPs A5 (2); Ná tym też Sądźie bywáią zapiſy/ przedawánia/ y wzdawánia Imienia ſtoiącego/ zeznánie długow/ vgody/ y inne Contrákty. GroicPorz k (22); Ale podzmy teſz do Oleiu/ y innych wáſzych wymyſlow. KrowObr 80v (6); RejWiz 142v (10); Leop 3.Esdr 2/7 (5); RejZwierz 51; BibRadz Lev 8 arg (14); Goski A3; OrzRozm C (4); Ná tych gorách/ lęgą ſie Biáłłozorowie/ Sokoli Białli/ y inni pthacy niepoſpolići BielKron 433v; rzeki ſłodkich wod/ drzewá ſłodkich ſkor/ tákież ſuku ſłodkiego/ y inych rzecży niewylicżonych tám ten Kray w ſobie ma BielKron 445 (143); Arma nautarum, Łodźi/ wioslá/ y ine rzeczy. Mącz 16b (8); OrzQuin G3 (3); SienLek 4 (46); RejAp AA6v (25); HistRzym 57 (5); máteria/ fundáment/ y ine ſłowá Láćińſkie/ ktorych/ iáko ſwych vżywamy. GórnDworz F6v (25); RejPos 85 (63); RejPosWiecz2 95; GrzegŚm 54; ieſli ſobie y im też nie rozważyſz trzeźwośći/cżuynośći/ dziwnych ſpraw/ cznoth/ pomiáry/ y inych przypadkow onych ludzi zacnych tymi cnotámi ozdobionych/ wſzytko to iedno iákobyś groch miothał ná ſciánę RejZwierc 14v; Koniá/ zbroie y inych rzecży poććiwemu ſprobowáć ieſt rzecż potrzebna. RejZwierc 112v (38); BielSpr b3v (8); RejPosWstaw [413]v (4); BudBib Prov 26/18; BudNT przedm a4v (3); CzechRozm 255 (2); ModrzBaz 138v; SkarJedn 46 (7); prośił ſię do kuchniey garnkow vmywáć: bráćiey ſłużyć: komory vmiátáć: y ine poſługi podłe domowe odpráwowáć SkarŻyw 543 (34); ZapKościer 1584/43; CzechEp 119; NiemObr 88; ReszList 158; WerGośc 226 (2); WerKaz 303; BielSjem 23; GórnRozm G2; GostGosp 132 (2); Phil P2 (2); Ktoby mógł wyliczyć/ iáko wiele zwad / iáko wiele mordérſtwá/ y innych wiele hániebnych rzeczy ſie dźieie/ prze to zbytnié/ á nie mierné pijánſtwo? KochPij C2; LatHar +3 (3); WujNT 57 (17); WysKaz 28 (2); A ieſli dobrá ná Mniſzki przypádłé żadnych dochodów czynſzowych nie będą miáły/ á byłyby w nich folwárki/ álbo ſtáwy/ álbo młyny/ álbo łąki/ álbo láſy godné ku rąbániu/ álbo bárći/ álbo role któréby mógł oſádźić/ y iné pożytki [aliae id genus utilitates JanStat 213] [...] Biſkup álbo Ordinarius loci [...] oné pożytki [...] pilnie będą ſzácowáć SarnStat 209 (25); SkarKaz 456b (9); VotSzl D2v; CiekPotr 37; Nie máſz ná kośćioły/ ná vbogie y nędzne poddáne/ y ná ine potrzeby pobożne y zbáwienne. SkarKazSej 705a (5).

W połączeniu z innym zaimkiem: »co(kolwiek) inego« (13): GroicPorz m; KromRozm III Dv; OrzRozm P2v; Ptacy co wodą żywi/ tháko domowi iáko y polni/ Gęśi/ káczki/ Czáple/ żorawie/ Słanki/ y co inego/ złego ſoku ſą. SienLek 6v; przed ſpánim ſye trzebá trudźić/ bądź chodem/ álbo iázdą/ álbo czymkolwiek inym SienLek 125 (3); GórnDworz Gv; A tu około Wárſzáwy [...] wſzędy pełno zbrodni rozmáitych/ ſtrżelánia zábiiánia/ gwałtow/ łupow/ y czego inego/ y co godźiná to tego prżybywa GórnRozm A3v (2); LatHar 285; WysKaz 5; Zaden Szláchćic ośiádły nie ma bydz iman, wyiąwſzy kradziez y co innégo. SarnStat 702 (2).

»jaki(kolwiek), ktory(kolwiek) iny« = aliquis, alius JanStat [szyk 11 : 4] (8 : 7): MetrKor 26/62v; Zá tákie rány ſzkodliwe/ ktore ſlepotę álbo chromotę/ álbo iáką inną vłomnoſć á oſzpecenie ćieleſne przynoſzą/ Sędźiemu ma być płácono ſzeſć dźieſyąt ſzelągow GroicPorz k3 (6); SienLek 21v; RejPos 257v; łupy/ pożogi/ puſtoſzenia/ mężobóyſtwá/ álbo którékolwiek iné złé vczynki w páńſtwách/ y źiemiách náſzych oboiéy ſtrony były vczynioné y dopuſczoné SarnStat 1076 (6).

»niektory iny« [szyk 3 : 1] (4): SienLek 3v; WujJudConf 215; Iáko vſtáwiono ieſt ſwięto Troyce S. Bożego Ciáłá/ Poczęćia Pánny Máriey/ y niektore inne. WujNT 349; O czym weyźrzy w Conſtitucie Séymów annorum 1590. y záśię 1591. iáko o niewydánié Quárty, y inné niektóré ſkárbowé kauzy. SarnStat 139.

»żaden iny« (2): KromRozm I F2v; Toć yeſt ſlowo Boże [...] ktorym ſye koſcyoł á zbor krzeſciyáńſki ſpráwował przez nyemáły czás Ewányeliey piſáney/ áni żadnego inego piſmá nyemáyąc. KromRozm II cv.

Wyrażenie: »ine (k temu a. tym) podobne (rzeczy), ine takie, ine (rzeczy) takowe, ine rowne rzeczy« = alia similia Vulg, PolAnt, JanStat; similia huius modi PolAnt, Vulg; alia huius modi, alia similia eius modi PolAnt; similis Modrz; alia id genus JanStat (37 : 15 : 13 : 1): MetrKor 26/62v; OpecŻyw 84v; KromRozm II k2v (2); KromRozm III Dv; IMowáć ſye ieden ma tych rzeczy kthore w ſobie roznoſć máią/ iáko bydlę/ ſzátá/ y inne tym podobne. GroicPorz dd4v (2); Roſkázuiąc im y ine rzecży tákowe/ nápominał áby zakon z ich ſerc nie odpadał. BibRadz 2.Mach 2/3; OrzRozm P2v; gdy vbogi cżyńſzu nie miał dáć/ thedy mu gárdło wzyęto/ tákież y o ine rowne rzecży, BielKron 12lv (5); OrzQuin P; gdy chromonárodzonemu kazáli wſtáć/ álbo inych thákich dziwow wiele w piſmie ſwiętym mamy. RejAp 113v; GórnDworz C3 (3); GrzegŚm 67; RejZwierc 95; WujJudConf 215; RejPosWstaw [212] (3); BudBib 2.Esdr 6/6 (2); Bo opuśćiwſzy roſkazánie Boże/ trzymaćie vſtáwę cżłowiecżą/ vmywánia konewek/ y cżaſz/ y inych podobnych (rzecży) wiele cżynićie. BudNT Mar 7/8 (3); Ale to ieſt ſzcżyry Antichriſtow wymyſł/ iáko y innych temu podobnych bárzo wiele CzechRozm 258v (3); A on wyrok ktoryby Krol o oney ſpráwie vcżynił/ áby onym ſędźiam ná potem był zá Státut/ ktorymby y inne podobne ſpráwy [causas similes] ſądźili. ModrzBaz 93; SkarŻyw 546 (4); LatHar 665; WujNT przedm 6 (10); ſwé podawánia y prowizie [...] przećiwko Rzymſkim rozmáitym reſerwáciom/ acceſsóm/ regreſśóm/ y coadiutoriam/ y inym tákowym trudnośćiam mogli brónić SarnStat 193 (17).
Szereg: »ten, taki, takowy i iny« (5 : 1 : 1): OpecŻyw 84v (2); OpecŻywList C2v; PatKaz II 81; Ku zábieżeniu tedy tákich y innych wiele błędow/ ktore ſye w Miáſteczkách zá nieznáiomoſćią Práwá/ y Poſtępkow Sądowych/ dźieią GroicPorz B4; Abowiem tákowe y inne grzechy/ nietylko Pan Bog zwykł/ ná tym ſwiećie káráć/ ále teſz y ná onym ſwiećie KrowObr 65; Te ſłowá y inne im podobne/ nie ták rozumieć maſz WujNT 139.
a. W funkcji rzeczownikowej (25):
α. Ktoś inny podobny; alius PolAnt (13): A gdy niemáſz Dźieći álbo Wnękow/ y innych ná doł idących: tedy ſpodek przychodźi ná bliſzſzą perſonę GroicPorz ff4v (2); RejAp 180; Y przyſzły kniemu tłumy mnogie/ máiąc z ſobą/ chrome/ slepe/ nieme/ vłomne/ y inne mnogie. BudNT Matth 15/30; CzechRozm 80v; SkarJedn 24 (2); Y owſzem wiele świętych ludzi będą mieć więtſzą zaſługę y zapłátę nád ánioły w niebie. Iáko Ian święty krzćićiel/ Apoſtołowie y inni. WujNT 278.
Wyrażenie: »iny takowy, tym podobny, taki« (2 : 2 : 1) BudBib c2; dwa dworzánie tylo cżytáiąc żywot świętego Antoniuſzá puſtelniká wnetże zgrzechow powſtaiąc żywot odmienili. Anáſtáſius święty żywoty męcżennikow cżytáiąc / z klaſztorá ſzukáć śmierći dla Chryſtuſa wybieżał/ y miedzy Perſami ią nálazł. y inych tákich tu wiele naydzieſz. SkarŻyw A3v; KVpcy/ rzemieſłnicy/ y inni tákowi niech kupczą rzeczámi potrzebnémi ku potrzebam ludzkim. SarnStat 276; Téż y Kśiężą Królewſką, Muzyki, y inné tym podobné w ſwoim regimenćie ma Kánclérz SarnStat 322 (3).
β. Coś innego podobnego, tego samego rodzaju; et cetera Vulg (12): FalZioł V 50; ComCrac 21v; Ale ia pámiętáiąc ná trudnośći y ná nędze [...] to ieſt głod/ prágnienie/ źimno zbytnie/ gorącość/ więźienie/ bićie/ wyſługowánie w niewoli / y inych więcey nie chce mi ſie wyſzſzego pielgrzymowánia BielKron 455v (3); ten kliy z miodem zmieſzawſzy ná trąd y ná inne pomázuy. SienLek 79v; RejZwierc B; WujNT Iac 3/7.
Wyrażenie: »ine (tym) podobne (temu), takie« (3:1): gdy nieprzyiaćielowi [...] dopomaga: gdy poddáne/ źiemie ktemu przywodźi/ áby były Krolowi przećiwne/ gdy roſtyrk w Mieſćie cżyni/ áby ktory przełożony był zábit/ y inne tym podobne. GroicPorz ii; nie iada iedno mleko/ máſło/ ryż/ owoce wſzelkie/ orzechy/ iágody/ y ine tákie BielKron 453v; GórnDworz E3v; WujNT przedm 22.
C. Nie ten co przedtem, nowy, następny; alius Vulg, PolAnt, JanStat; alter PolAnt; hic Vulg (268); Krotkoć niewiáſtá żáłuie/ [...] A w ten cżás gdy mąſz vmiera/ Sobie innego wybiera. BierEz O2v (6); OpecŻyw [61] (2); odcedziwſzy tę wodę nalać iney cżyſtey FalZioł III 42a (5); BierRozm 27; przed ſtároſćią zmietuie koſć znoſá ſwego á ina mu zaſie wyraſta RejPs 150 (2); onj twoye złoſczi W ktoryches roſł od młodoſczj Wyſli mi s pamieczi prawie Gdy ċzę báċze wgyney ſprawie. RejKup s6 (4); KromRozm I K4v; KromRozm II i3v; KromRozm III H8v (2); jako mamy ine [kondycyje] wynajdować, gdyż się o nich tegoż spodziewać musimy, co się i tym pirwszem dzieje. Diar 29 (7); BielKom F6; GroicPorz m4v; KrowObr 136; Vkazáło ſie ſłońce nadobney iáſnośći/ Iáko iny ſwiát náſtał z oney odmiennośći. RejWiz 108v (2); Ktoby zábił bydlę/ da ine zá nie [reddet vicarium]. Leop Lev 24/18 (9); OrzList d2v (3); RejZwierz 25v (4); BibRadz *4v (4); ſłowá [Bożego] tákowa moc ieſt/ że hnet nagle odmienia Krolá w Człowieká inego OrzRozm B4v (2); dla ſzkárádośći imieniá tego/ przemieniono mu imię pirwſze/ á Sergius ine dano BielKron 171; Maurowie [...] nie ták chleb pieką iáko v nas ále plácki/ bo piecow nie máią/ ná káżdy dźień ine nie kwáſąc ćiáſtá. BielKron 453v (53); OrzQuin Vv; SienLek 100v (5); Apoſtoł [...] dáley opowiáda/ iáko z nowu ina beſtia miáłá w nim powſtáć y z nowemi wymyſły ſwemi. RejAp 109v (2); BielSat Hv; HistRzym 22v; GórnDworz S8; RejPos [219] (20); ſproſny goſpodarz czo ſobie dom rozwáliwſzy inego ſobie z nowu nie buduie. RejZwierc 155v (7); tym obycżáiem odmienią ſie mieyſcá y s ſprawcámi/ y prziydą ná inne ſtrony pierwſzym przećiwne BielSpr 34v (7); BudNT Mar 16/12; CzechRozm 265; nie tey Wiáry ſą/ ktorey byli/ gdy známi żyli w iednośći S. iuż inną ſobie vcżyniwſzy/ nas Heretykámi zowią SkarJedn 350 (13); Ieſli dłużey żyć będę/ niſzli ſię táſuknia zedrze/ mogę ſobie z pálmowego liſtu/ inną vdziać. SkarŻyw 51; Ale gdy ich wtym nikt nieſłuchał [...] ine potwarzy nań dwie włożyli. (marg) Potwarzy nowe ná Athánázego od Heretykow. (–) SkarŻyw 390; Gdy bacżył Sędzia niedobyty ſtatek iego y ćierpliwość mocną bárzo: do iney ſię męki vćiekł. SkarŻyw 441 (18); BielSjem 24; KochPieś 17; ArtKanc I16v; BielRozm 10; GórnRozm M3v (2); ZawJeft 18; GrochKal 5; WyprPl C3v; Nie godzi ſię żonę opuśćiwſzy/ inną poiąć. WujNT 160 (13); A ieſliby táką drógę przemienić chćiał [...] tedy inną drógę ták dobrą iáko piérwſza byłá/ ma w imięniu ſwym wydáć. SarnStat 1164 (17); SkarKaz 159b (4); GosłCast 10; SkarKazSej 703a; KlonWor 57; roſkazáli. Abyś wſiadał w okręty/ á ſzukał Włoſkiego/ Brzegu/ y páńſtwá ſobie corichley inego. PudłDydo A4v.

iny po kim (7): Leop Is 18/7; SkarJedn 80; Papieſz Grzegorz wtory y trzeći/ y Papieſz Zácháryaſz/ y ini ponim/ z Rzymu nam posły ſwe posłáli SkarŻyw 520; chcemy/ áby okróm náruſzénia czyiéy ſpráwy álbo ſzkody/ inych dni po nich bliſkich [diebus proxime sequentibus JanStat 490] tylko do godźiny przerzeczonéy [...] byli odpráwowáni SarnStat 785; Konſtántyn wielki [...] Ierozolimſki/ kośćioł grobu Páńſkiego/ złotem y śrebrem oblokł. y inni po nim Chrześćijáńſcy pánowie y krolowie SkarKaz 456b (3).

W strukturach porównawczych: iny miasto kogo (3): Dał im Bog ine potomſtwo miáſto Abelá/ [semen alterum pro Hebel]/ ktorego zábił Kain BibRadz Gen 4/25; SkarŻyw 263 (2).

iny nad kogo (1): Węgrowie [...] poſłáli po Krolewicá Włádziſłáwá do Polſki/ [...] wſzákże wiele ich było themu ná odpor mowiąc: Iż nie ſłuſzno nád dziedzicá innego páná ſzukáć. BielKron 327.

iny niż (1): Ani ia prze to czo inego teraz mowię niż pirwey GórnDworz G8.

W połączeniu z innym zaimkiem: »co(ś) inego« (8): KromRozm II y2v; Ale o tym niechay będzie doſyć/ podźmy iuż do cżego inego. GórnDworz D5 (4); CzechRozm 3 (3).

Wyrażenie: »iny żywot« (2): ieſt ludźiom y náturze ludzkiey po śmierći inny żywot/ ná ktory człowieká P. Bog ſtworzył. SkarKaz 208a (2).
Szereg: »iny (i) nowy« (6): Iá ſkáżę ten koſciol ręką vcżyniony/ a po trzech dnioch poſtawię ijny nowy za trzy dnij OpecŻyw 113v; RejKup x3v; KromRozm II k4v; SkarŻyw 2; ieſli tá rzéká álbo potoczek przez dowćip ludzki obrócón będźie od ſtárégo płyniénia y rzéczyſká/ ták żeby w inné nowé rzéczyſko wpadł/ tedy ono nowé rzéczyſko dźiedźiny ma dźielić SarnStat 466; SkarKaz 418a.
a. W funkcji rzeczownikowej (6):
α. Ktoś nowy (4); Tráianus Ceſarz vmárł/ tedy ná mieyſce iego wźięto inego imieniem Adryaná HistRzym 132v.

iny po kim (3): HistRzym 106; poſyłam was y ná ſwym mieyſcu ſtáwię. Co y wy tákże vczynićie/ inne po ſobie poſyłáiąc: áby ſię ták vrzędnicy kośćiołá mego rodźili SkarKaz 206a; SkarKazSej 680a.

β. Coś nowego (2): Wtora przyczyná/ przedłużenie obiádu álbo wieczerzey: ábowiem tám nie iednáko ſye á nie rázem trawi/ ále záwżdy onemu co ſtrawiono/ inne bywa przyłożono. SienLek 13.
Wyrażenie eliptyczne:»ina« zamiastina rzecz” = co innego, nowego (1): Vſtałże czárt zá tym? Nyc: Ale iną przed ſye wźyął: Wrzućił przez ludźye wſſeteczne myędzy ludźye proſte [...] wątpliwoſć o koſćyele KromRozm III A2.
D. Nie mój, nie nasz, cudzy, obcy; alienus Vulg, PolAnt, JanStat; alter Vulg; alius, extraneus JanStat (137): gdi donich zinich ſtron poſel przyyedzie. aby yego nyeprzyymowaly. alye domnye odeſlaly MetrKor 46/47 (2); FalZioł I 115c; Tento Dyogenes ſwego y innego imienia nienawidział, ale w dobrowolnym vboſtwie ſie kochał BielŻyw 72; BierRozm 10; zła czudzołozna niewiaſta nieprzeſtawa na mężu ſwoym wlaſnim/ ale ynich ſzuka y vżywa SeklKat Q2 (4); RejKupSekl a2v; KromRozm II i4 (2); KromRozm III E4v; do inego krolestwa abo ziemie nie bywają pociągani, jedno w swej ziemi każdy sądzon bywa. Diar 75; iáko inne narody ſwoim ięzykiem Práwá Boże y Ludzkie nápiſáne máią/ Aby theż Polacy y w tym nie vpoſledzeni byli. GroicPorz A3v (5); że ſie vdáli ſłużyć bogom inym/ y chwalili zá Bogá te kthorych nieználi/ áni im byli dani Leop Deut 29/26 (7); Bo to ſzcżęſliwym woyſkiem/ y poſtronni zwáli/ Gdzye Polacy z inemi/ narody bywáli. RejZwierz 90 (3); BibRadz *2v (4); co v innych ludźi ſzkodá/ łáncuch/ kłodá/ śmierć/ to v nas Polakow cześć wſzytko waży OrzRozm Lv (4); Thę źiemię Alſácią krolowie Fráncuſcy niegdy mieli pod ſwą mocą/ potym w inne ręce przyſzłá. BielKron 283v (21); Mącz l59a (3); RejAp 141v (3); BielSat Ev; HistRzym 102; RejPos 50v (8); Bo ácż w inych ſthronach ieſt więcey złotá/ ſrebrá/ korzenia/ iedwabiow/ [...] á wſzákże tho nam thu przedſię od nich máło nie dármo przychodzi. RejZwierc 185 (7); niechcą z innym Narodem w Ordynku ſtàwáć iedno ſámi s ſobą/ y nie ſą życżliwi innemu Narodowi dobroy ſławy/ zwłaſzcżá Niemcom. BielSpr 66 (2); WujJud A3v; BudNT przedm bv; CzechRozm 125v; Száty iey podleyſze były nád inne y grubſze. SkarŻyw 160; Raz w Rzymie pielgrzymowie obcy/ y inego ięzyká/ ná miłośćiwym lećie będący/ ſłucháiąc iego kazánia/ powiádáli iſz go każącego rozumieli. SkarŻyw 545; kácerſtwo y obca wiárá/ y ini Bogowie roſtą. SkarŻyw 558 (6); BielSen 13; BielRozm 33; GórnRozm E2 (4); GostGosp 100; Abowiem przecz wolność moiá ma być ſądzona od ſumnienia cudzego (marg) innego (‒)? WujNT 1.Cor 10/29; żacy y Studenći z ich towárzyſzámi y ſeruitory do inégo ſądu nie máią bydź pozywáni. SarnStat 203 (8); SkarKaz )(2v (2); SkarKazSej 700a (3).

Występuje w członie będącym podstawą wyłączenia w konstrukcji wyłączającej wprowadzonej przez: jedno (1): ſenatorowie Rzymſzcży dla ważnoſci ſwey tego ſtrzegli, aby nigdy żadnym inym iedno właſnem ięzykiem/ wſzytki poſpolithe ſprawy ſie działy FalZioł +2v.

W charakterystycznych połączeniach: iny (-a, -e) bog (13), język (9), kraina (a. kraj) (7), krol (3), krolestwo (3), miasto (4), narod (24), pan (3), państwo (3), ręka (5), strona (11), wiara (2), ziemia (10).

W połączeniu z innym zaimkiem: »czyj iny« (7): miłuiąć ſwoię zonę wlaſną á nie czyę yną SeklKat Kv (3); KromRozm II t3v; Diar 87; BielKron 210v; Ani w tym ſporu trzymáć będę/ żeby rozſądek moy miał być lepſzy/ niż cżiy iny GórnDworz D.

»kto iny« = alienus PolAnt (1): Niechay ćię kto iny chwali/ [laudet te alienus]/ á nie vſtá twoie/ kto obcy/ á nie wárgi twoie. BibRadz Prov 27/2.

»niektory iny« (1): co niektoré iné Króleſtwá y Pánſtwá zá wielki y oſobny máią Przywiléy/ y z pilnośćią chowáią/ nam y króleſtwu náſzému [...] tákiégoż Przywileiu nam pozwolić raczył SarnStat 193.

»żaden iny« cf W konstrukcji wyłączającej.

Szeregi: »iny (i) obcy« (5): tą ſlawna Korona kxiąg żadnych ięzykiem ſwym nie maiącz tak ſlawnym/ tak była ſirociała/ iż też inym obczym narodom prawie w poſmiech y w dziwowanie była FalZioł +2v; KarnNap ktv; SarnStat 208; (marg) Obce fundámenty budowánie obálaią. (–) czuyćie ſię/ iáko źle ine y obce fundámentá pod budowánie ſtáre podkłádáć SkarKazSej 681b (2).

»iny postronny« (6): Diar 30; RejPos 169; RejZwierc 194v; Ták w innych poſtronnych Kroleſtwách y Páńſtwách/ iáko y w Kroleſtwie y w Páńſtwách W. K. M. krotkochmy wypiſáli WujJudConf 12v; Izráelcżykow ſobie zá niewolniki doſtáli/ ku ktorem ſię woyſká Syryiſkie przyłącżyły/ y wiele inych poſtronnych narodow [et terrae alienigenarum]. BudBib 1.Mach 3/41; CzahTr F2v.

a. W funkcji rzeczownikowej: ktoś obcy; extraneus Vulg (3): SYnu moy/ ręcżyſzli zá przyiaćielá twego/ vwiąźiłeś inemu rękę twoię LeopProv 6/1; OrzList c2v.

W połączeniu z innym zaimkiem: »wielu inych« (1): byłáś [...] iákoby cudzołożnicá/ kthora ná mężá ſwego przywodzi wielu inych. Leop Ez 16/32.

E. Jeszcze jeden, następny; alius Vulg, PolAnt, JanStat; reliquus Vulg (96): A gdy w wodzie ſwoy ćień vźrzał/ Pſá innego támo mnimał. BierEz K3v; ForCnR A4; KromRozm II m4v; A pocżekawſzy nád to ſiedḿ inych dni/ záſię wypuśćił gołębicę z Korabiá Leop Gen 8/10; poſtáwił ſſeść Forſtow/ y ine dwá ná káżdym węgle Przybytku w tyle Leop Ex 36/28 (6); A Potym Sem gdy mu ſię vrodźił Arpháxád/ żyw był pięć ſet lat y miał ine ſyny y dźiewki. BibRadz Gen 11/11; Tám ten mąż pilnie ſie pytał o nas/ y o národźie náſzym/ y ieſliby był żyw oćiec náſz/ ktemu ieſlibychmy mieli y inego brátá BibRadz Gen 43/7 (12); Piſze w Lewitku około praw y poſtánowienia wſzelkich rzecży/ ktore tu opuſzcżam/ potrzebowáłoby to inych kſiąg. BielKron 39 (20); Kiedy gárdło boli/ mleko ćiepłe krowie/ ſkoro po wydoieniu piy/ á ine zágrzawſzy charchay. SienLek 80v; RejAp CC2v (5); BielSat Gv; GórnDworz Yv (2); RejPos 324 (2); BielSpr 57v; Y záſię poſłał knim inego ſługę/ y tego kámiomuiąc głowę mu zránili/ y odeſłáli go zelżywſzy: Y záſię inego poſłał/ y tego zábili/ y wiele inych/ owych bijąc/ á owych zábijáiąc. BudNT Mar 12/4 (4); gdy tego dla ludzkiego zbáwienia/ dla chorych y innych przygod/ potrzebá ieſt/ á innego kápłaná niemáſz/ może ieden dwie Mſzy y trzy mieć SkarJedn 239 (3); SkarŻyw 389 (3); WerGośc 242; WisznTr 11; LatHar 714; KołakCath A4v (2); nie włożę ná was innego brzemieniá. wſzákże to co maćie/ trzymayćie áż przyidę. WujNT Apoc 2/24 (5); Ale gdźieby potym o ten wyſtępek fałſzywéy monety/ raz ſie [...] ſpráwiwſzy był oſkárżón [...] do innégo oczyśćienia ſwégo więcéy nie ma bydź przypuſczón SarnStat 408 (2); SkarKaz 348a.

W strukturze porównawczej: iny nad kogo co (2): pytáłá go ieſli krol Filip nie ma drugiey żony/ álbo nie poymieli nád nię iney. BielKron 122v; SkarŻyw 179.

W połączeniu z innym zaimkiem: »iny niektory« (1): Lecż mnie miłośćiwy Pánie/ nie iedná ktora ztych pomienionych przycżyn/ ále rázem wſzytkie/ y ine ktemu niektore/ do tego powodem były/ że tę pracę ſwoię [...] pod iáſnym imieniem W. Mći mego miłośćiwego Páná wydáć vmyśliłem. BudNT przedm a2v.

Wyrażenie: »jeszcze (i) iny« (8): Weźmiſz przedſyę yeſſcze ine piſmo: Piſſe Páweł śwyęty do Korynthczykow KromRozm II r4; SienLek 142v; Są theż ieſzcże/ y ine cnoty/ kthore ták w dworzáninie/ iáko y w dworney pániey náydowáć ſie máią GórnDworz V8 (2); CzechRozm 131; SkarŻyw 497; SkarKazSej 675a (2).
a. Drugi, taki jak poprzedni (4):
Wyrażenie: »jako(by) iny« (4): OrzRozm E4; Konſtántyn [Bizancyjum] lepiey ochędożył y wyſtáwił/ á iákoby iny Rzym záłożył. BielKron 156; Weyrzy w Grecią/ weyrzy w one ſláchetne a ſławne kroleſtwá/ s kthorych oni mężowie ſławni iáko ini Hektorowie ábo Herkuleſowie wychodzili RejZwierc 188 (2).
2. Niektóry, pewien, jakiś; quidam Vulg (112): OpecŻyw 26v; PatKaz II 84; Ten Solon gdyż iuż ſtary był [...] Piſiſtratowi okrutnikowi, ktoryż chciał Atteny mieć, y inym mieſzcżanom ktorzy ſie chcieli piſiſtratowi poddać mocznie odparł. BielŻyw 5 (2); Nie sromał ⟨s⟩ie wziąć paczyny, Robił jak przewoźnik iny BierRozm 25; namożnieyſſy mocarz zewſſemi walecznemi przipráwámi iáko iny ſen wniwecz ſie obroćić może. RejPs 111v (9); SeklKat Z; GroicPorz fv; Vźrzyſz owdzye drugiego co mu ſie kłániáią/ Iáko inemu pánu ktorzy go nie znáią. RejWiz 68v (8); Epirocki poſeł/ Przyſzedł/ dzwigáiąc złoto/ iáko iny Oſieł. RejZwierz 32v (3); BibRadz I 191a marg; ten gdy ſye ná kazániu głoſem rozwiodł/ iáko ſłowik inny/ w zápaleniu/ co mowił nie záwżdy ſam czuł OrzRozm G2v (4); tám Woiewodá Ryńſki napierwey omawiał Ceſárzá/ yż prze trudnośći inne nie mogł Seymu dawno złożyć BielKron 207v (3); A tymi znáki zwodziłá y beſtią onę y ine ludzi mieſzkáiące ná ziemi/ to ieſt/ ty ktorzy nic nie dbáli o niebo á o opiekę Páńſką RejAp 113 (4); GórnDworz E5 (3); vcżynił [cię] cżłowiekiem/ á ſtworzył cie ku cżći á ku chwale ſwoiey/ á nie inym źwirzęciem ku lekkośći twoiey. RejPos 74v (4); HistLan D4; RejZwierc 48 (3); BielSpr 3; IEſt wiele ludzi [...] coſię zá mądre máią/ ktorzy święte piſmo rzkomo cżytáią/ á ini ie y wykłádáią/ á przedſię co ſię znim dzieie niewiedzą áni cżuią. BudNT b; KochPs 66; Wyſłał za nim gołębicę á tá iáko wierna niemáiąc gdzie by ſtánęłá: bo ieſzcże inney ziemie widáć nie było SkarŻyw 270; KlonŻal C4; BielSjem 6 (2); Niektorzyć [quidam] y dla zazdrośći y ſporu: á niektorzy [quidam] też z dobrey woli Chriſtuſá opowiedáią. Inni [quidam] záś z miłośći WujNT Philipp 1/16 (2); SarnStat 1160; SkarKaz 608a (2); Ludźi tám w tárgu przedáią iuż mi wierz/ Iáko inny źwierz. KlonFlis D2.

W połączeniu z innym zaimkiem: »jaki, ktorykolwiek iny« (1 : 1): Gdyż Pan záwżdy przez Anyoły ábo przez iákie ine podobieńſtwo mawiáć racżył s ſwiętemi ſwoiemi. RejPos 294; SarnStat 1171.

α. Z odcieniem pejoratywnym (40): iże ſye z złoczyńcámi nieináczey iedno iáko z innymi beſtyámi obchodzą GroicPorz hv (2); Niedźwiedzye ſrodzy/ Zubrzy/ y ine źwirzętá/ Wſzytko to ſłucháć muśi by ine cielętá. RejWiz 10v; O nędznyſz to ieſt żywot cżłeká tákowego/ Ktory powinowáctwá zápomni ſwoiego. Iáko iny dziki wieprz ták leży w bárłogu/ Iuż ni ludzyom ni ſobie nie godzyen ni Bogu. RejWiz 30v (20); á ieſliby milczeć niechćiał/ oknembych go wyrzućił/ iáko inną iedzę pſom. OrzList e2v; RejZwierz 22v; omieniałći práwie iáko iny pień śiedźi/ y niewiem milczenim ſwym twąli moięli ſtronę chwali. OrzRozm K4; Tego też cżáſu Zmodź pokrzcżona ieſt/ ktorzy iáko ine bydło żyli ná świećie BielKron 385 (2); Ześ máło od Anyołow ſtanem vniżony. Nie leżyſz tu ná ſwiecie iáko ine źwirzę/ Co nátkawſzy brzuch trawą potym w piaſku gmerze. RejAp AA6v (3); RejPos 70v (4); RejZwierc 4 (3); HistHel B; Vſtá iego przekłęctwá pełné/ y zdrády: Ięzyk roſtyrki sieie/ y krwáwé zwády: Máło ná tym: ále y drógi zásiada/ Gdźie/ iáko inny zbóycá/ niewinné zbada. KochPs 15.

W połączeniu z innym zaimkiem: »jaki iny« (1): iuż było ſnadź lepiey áby był s ciebie iáki kámień albo iákie ine źwirzę ſthworzono RejPos 293.

a. W funkcji rzeczownika: ktoś, niektóry, pewien człowiek (2): RejPos [73]; Nie dáyże mu też wiele ledá cżego ſzcżebiotáć/ iáko tho ini bárzo rádzi widzą/ á zową to ſzpacżkiem RejZwierc 7v.
3. Rozmaity, coraz to inny (12): Więc do káżdey [szaty] inna ſprawá Inákſſy krok y poſtáwá Bo w ſſyrokiey też ſſerzey kroćz RejRozpr Iv; RejKup e4v; á ia powiádam iżeſmy obádwá innego Práwá/ y żądam być odeſłan do ſwego Sędźiego GroicPorz t3 (3); co godziná to inny poſeł bywał z nowinámi BielKron 210v (2); RejAp 88v (2); GrzegŚm 51; RejZwierc 183; drudzy go vpomináli/ mowiąc: by wżdy ſobie iednę znich wziął/ á co dźień do inney nie chodził. SkarŻyw 107.

Synonimy: 1. drugi, odmienny, rozny; A. pozostały; C. nowy, D. obcy, postronny; 2. drugi, niektory, pewien; 3. rozmaity, rozny.

Cf INAKI, INAKSZY, INSZY

AK