[zaloguj się]

NIEROZTROPNOŚĆ (5) sb f

W pisowni łącznej (4), w rozłącznej (1); -roſ- (4), -roz- (2).

e oraz wszystkie o jasne,

Fleksja
sg
N nieroztropność
A nieroztropność
L nieroztropności

sg N nieroztropność (3).A nieroztropność (1).L nieroztropności (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Brak rozwagi, rozsądku, mądrości; imprudentia, socordia Mącz [w tym czyja (3): G sb i pron (2), pron poss (1)] (5): Imprudentia, Nieumieyętność/ Niebáczność/ Nierozum/ Nieroztropność. Mącz 328b, 398c; Y w ſtarym zakonie zákazał Pan Bog Prorokowi ſwemu z Heretyki y odſzcżepieńcy ieść y pić. y gdy tego w nieroſtropnośći ſwey od ſtąpił/ Lwowi go zábić kazał. SkarŻyw 39; [Volck Nnn].
Szeregi: »niezwykłość albo nieroztropność« (1): abowiem młodych ludzi nie zwykłoſć albo nie roſtropnoſć zawſze ma być rządzona y też poſtanowiana mądroſcią obacżnoſcią ſtarych ludzi BielŻywGlab nlb 14.

»zabłądzenie i nieroztropność« (1): y tak mnyemyal ſymeon aby naprauyl zablądzenye y nyeroſtropnoſzcz yego PatKaz II 60v.

Synonimy: głupość, głupstwo, niebaczność, nierozmysł, nierozmyślność, nierozsądek, nierozum, nietrafność, nieumiejętność, niewiadomość, niezwykłość, zbłądzenie.

Cf ROZTROPNOŚĆ

TZ