[zaloguj się]

PRZEGABAĆ (3) vb impf

e oraz oba a prawdopodobnie jasne (tak w prze- oraz gabać).

Fleksja
inf przegabać
indicativus
praes
sg
3 przegabå

inf przegabać (2).praes 3 sg przegabå (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

1. Dręczyć, prześladować (1):

[przegabać co: Racży pobudzić y racży wylać gniew naprzeciwko nieprzijacielom mogim, kthorzy chczą przęgabać duſzę moię y ciało moie. Pozdraw G2v.]

przegabać w czym (1): Obroć ſię gdzie a kczemu chceſz/ a wżdy to złe w ſobie naydzież/ ano ćię wſſędy przyśćiga/ wkażdey pracy przegaba. SeklPieś 31v.

2. Pozywać, zaskarżać [kogo] (1): Kapłany swe szlachcie wolno doma chować, ktorzy je uczyć mają i sakramenty sprawować jako rozumieją. Tych księża biskupi ani ich urzędy przegabać nie mają, chyba iżby uczyli contra Vetus et Novum Testamentum Diar 50.
3. Utrudniać, przeszkadzać [co] (1): Ku obvarovaniv trudnoſczi wpozviech i wzapiſiech ktore liudzie y procuratorovie dlugo a niepotrzebnie czynicz, a pravo i ſpraviedlivoſcz przegabacz zvykli poſtanovilysmy, ze [...] ComCrac 21v.

Synonimy: 1. dokuczać, dręczyć, przenaśladować, prześladować, trapić; 2. obwiniać, oskarżać, pozywać; 3. przekażać, przeszkadzać, szkodzić.

Formacje współrdzenne cf GABAĆ.

Cf PRZEGABANIE, PRZEGABANY

MP