[zaloguj się]

11. Odmiana rzeczownikowa i zaimkowa.

Formy odmiany zaimkowej i rzeczownikowej przymiotników, imiesłowów i niektórych zaimków, np.

żaden : żadny
uważamy za przynależne do paradygmatu tej samej jednostki leksykalnej.