[zaloguj się]

19. Formy czasownika być.

W artykule poświęconym czasownikowi być opracowujemy te jego formy, które pełnią funkcję samodzielnego wyrazu, łącznika w orzeczeniu imiennym, słowa posiłkowego przy stronie biernej i wykładnika czasu i trybu przy orzeczeniach bezosobowych typu

można było,
można by,
czyniono jest,
czyniono by,
ma być apelowano.
Słowa posiłkowego przy czasach złożonych (fut, plusq, praet typu czynił jest) i trybie przypuszczającym nie uważamy za samodzielną jednostkę leksykalną.