[zaloguj się]

12. Imiesłowy.

a. Przymiotnikowe.

W artykułach poświęconych imiesłowom przymiotnikowym czynnym opracowujemy również imiesłowy o formie przysłówkowej, a przymiotnikowej funkcji typu

„żem widział umierając miłe dziecię moje”,
„iż ten bluszcz miał być drzewkiem barzo wysoko rostąc”.


b. Przysłówkowe.

Imiesłowy przysłówkowe traktujemy jako formy odpowiednich haseł czasownikowych. W artykułach czasownikowych opracowujemy też imiesłowy funkcjonalnie przysłówkowe typu

bijęcy.


c. Na -o.

Formy typu

bito
opracowujemy w artykułach poświęconych odpowiednim imiesłowom przymiotnikowym biernym, jeżeli pełnią one funkcję orzeczników (inaczej mówiąc: funkcję strony biernej), a w artykułach poświęconych odpowiednim czasownikom, jeżeli można je uważać za czynne formy nieosobowe.
Kryterium odróżnienia obu funkcji jest użycie rzeczownika w N (przy funkcji biernej) lub w A, a także w G po przeczeniu (przy funkcji bezosobowej). Przy jednakowym brzmieniu obu przypadków trzeba brać pod uwagę wskaźniki dodatkowe, np. obecność w zdaniu określenia sprawcy (typu: od, przez kogo) przemawia za funkcją imiesłowową, podobnie istnienie łącznika przyorzecznikowego (typu: jest dano).