[zaloguj się]

16. Połączenia z przysłówkami na -o.

Połączenia przysłówków na -o z przymiotnikami lub imiesłowami traktujemy w zasadzie analitycznie. Odstępstwa mogą być podyktowane wyraźnymi przeciwwskazaniami, jak np. brak przykładów na przyczasownikowe użycie takiego domniemanego przysłówka lub łączne przejście do kategorii rzeczownika, np.

MAŁODOBRYkat’.


a. Kolory.

Połączenia określające łącznie nasilenie, odcień lub zestawienie kolorów uważamy za złożenia, tj. hasła syntetyczne, np.

CIEMNOBŁĘKITNY,
CZERWONOBRONATNY.