[zaloguj się]

270. Zasady ogólne.

Po wyczerpaniu rubryk semantycznych umieszczamy wykaz synonimów szesnastowiecznych wyrazu hasłowego.