[zaloguj się]

274. Synonimy pod pochodnymi formacjami słowotwórczymi.

Jeżeli warianty słowotwórcze stanowiące osobne hasła nie różnią się znaczeniowo, pod hasłem bardziej złożonym lub (przy równym stopniu złożoności) pod dalszymi w alfabecie piszemy tylko odsyłacz do hasła, gdzie znajdą się synonimy, np. s.v. CHŁOPINKA:

Synonimy cf CHŁOPIK.
Hasło wyrazu, do którego odsyłamy, piszemy normalnymi wersalikami, po czym stawiamy kropkę.
Nie czynimy tego jednak, jeżeli jest choćby minimalna różnica w odcieniu lub w rozkładzie znaczeń, np. gdy w jednym z dwu pokrewnych wyrazów któreś ze znaczeń (choćbyśmy nawet przypuszczali, że przypadkowo) nie jest zaświadczone.

a. Łączenie odsyłacza synonimicznego i ogólnego.

Jeżeli odsyłacz synonimiczny i ogólny pokrywają się, odsyłacza ogólnego już nie dajemy, lecz synonimiczny zapisujemy półtłusto. Jeżeli jednak odsyłaczy ogólnych ma być więcej, dajemy osobne odsyłacze, np. s.v. DRAPIEŻNIK:

Synonimy cf DRAPIEŻCA. (z kropką),
s.v. CHUĆ:
Synonimy cf CHĘĆ.
Cf CHĘĆ, NIECHUĆ