[zaloguj się]

277. Wskazówki pomocnicze.

Przy zestawianiu listy synonimów uwzględniamy wyrazy bliskoznaczne występujące w szeregach wyrazu hasłowego. Prócz tego posługujemy się porównaniem polskich i łacińskich części we wszystkich słownikach naszego kanonu oraz u Knapskiego (synonimów z Knapskiego niepotwierdzonych materiałem naszej kartoteki nie wprowadzamy!).
Umieściwszy na liście jakiś wyraz już zredagowany wprowadzamy do swego hasła wszystkie synonimy tam pod odpowiednim znaczeniem zamieszczone (oczywiście o ile doświadczenie redakcyjne nie wykryje wśród nich omyłek i nieścisłości niezgodnych z obecnie przyjętymi zasadami). Bezwzględnie należy przestrzegać, aby synonimy, których hasła znajdą się w tym samym tomie, były ze sobą uzgodnione.
Znaczenie każdego wyrazu podejrzanego o synonimiczność musi być uprzednio sprawdzone w kartotece. Przy najmniejszej wątpliwości lepiej zrezygnować z podania synonimu niż wprowadzać czytelnika w błąd.