[zaloguj się]

276. Strona graficzna.

Synonimy wstawiamy bezpośrednio po części semantycznej. Wprowadzamy je nagłówkiem: Synonim: (lub: Synonimy:). Lista sporządzona jest in continuo, kursywą, dla każdego znaczenia i podgrupy osobno. Synonimy w postaci zestawień, wyrażeń przyimkowych itd. również piszemy kursywą, bez żabek, wplatając je w ogólny ciąg alfabetyczny (dla zestawień według pierwszego członu, dla wyrażeń przyimkowych według wyrazu znaczącego).
Cyfry i litery odsyłające do znaczeń są półtłuste. Dla podrubryk, których grupa ogólna też miała swoje synonimy, nie powtarzamy liczby, tylko od razu stawiamy literę. Jeżeli wprowadzamy od razu liczbę z literą, stoi między nimi kropka, np.

2.a.
Cyfr wyróżniających homonimy w liście synonimów nie podajemy.
Poszczególne wyrazy oddzielamy przecinkami, przed kolejną cyfrą lub literą znaczeniową stoi średnik, na samym końcu kropka.

a. Synonimy do jednostek wydzielonych.

Synonimy do zestawień, wyrażeń przyimkowych lub zleksykalizowanych form wpisujemy w obrębie synonimów do danej rubryki, po wyczerpaniu synonimów ogólnych, po średniku. Jeżeli w danym znaczeniu mamy jedno zestawienie, synonimy do niego poprzedzamy skrótem zest. i dwukropkiem; jeżeli jest ich więcej, dodajemy też skrót tytuliku w żabkach, tj. pierwszą literę lub dwuznak (np.: cz.) wyrazu hasłowego i cały wyraz niehasłowy (w żabkach, antykwą). Kilka kolejnych jednostek układamy alfabetycznie, oddzielając części im poświęcone średnikami. W odniesieniu do zestawień zgrupowanych w specjalnie im poświęconej rubryce, skrótu zest. nie piszemy, np. s.v. GĘSI:

2. »g. groch«: ptasza wyka; »g. języczek«: cykorea, endywija, mlecz, nawrot, podrożnik; »g. polej«: pieniężnik; »g. ziele«: srebrnik.
Synonimy do wyrażeń przyimkowych i zleksykalizowanych form gramatycznych zawsze poprzedzamy pełnym brzmieniem jednostki (oczywiście bez ewentualnych jej wariantów). Jednostki mające wspólne znaczenie gromadzimy obok siebie, po przecinkach i dajemy łączny synonim, np. prawdopodobnie s.v. WIEK:
»na wieki«, »po wszystkie wieki«: wiecznie, zawsze.
Jeżeli całe hasło składa się wyłącznie z użyć w zestawieniu, synonimy podajemy zarówno do hasła, jak i zestawienia. Tak np. s.v. KNAPI:
Przymiotnik od knap”:
Zestawienie w funkcji nazwy botanicznej: »knapie szczeci« = ... (2): ...
Synonimy: wałkarski; zest.: grępła, karta, szczeć głucha, szczotka.

b. Synonimy wspólne dla kilku znaczeń.

Synonimy wspólne dla kilku rubryk w zasadzie powtarzamy osobno pod każdym numerem we właściwej kolejności alfabetycznej. Jedynie w wypadku, gdy we wszystkich odpowiednich znaczeniach nie występuje żaden dodatkowy synonim, piszemy numery znaczeń obok siebie i po nich dany wyraz (lub ich grupę) jeden raz, np. s.v. DZIERŻEĆ SIĘ:

1., 3., 4. trzymać się;
s.v. GĘSTY:
1., 2., 3., 4. nabity, nadziany, pełny; 1.a. gruby, miąższy, zsiadły; 5. częsty, ustawiczny.
W wyjątkowych wypadkach, gdy wszystkie znaczenia mają te same synonimy, numeru w ogóle nie stawiamy, np. s.v. KARMAZYN (hasło o trzech znaczeniach):
Synonim: czerwiec.
Synonimu wspólnego dla znaczenia nadrzędnego i podgrupy w podgrupie nie powtarzamy.