[zaloguj się]

275. Co jest synonimem, a co odsyłaczem.

W zasadzie wyrazów współrdzennych nie wprowadzamy do synonimów, lecz odsyłamy do nich. Dotyczy to też rzeczownikowych wariantów przedrostkowych, np. gliszcze i zglisko. Wyjątkowo za synonimy uznajemy przysłówki wtórne (np. gromadą i gromadnie, wiecznie i na wieki), wyrazy współznaczące, z których jeden jest złożeniem z tym samym rdzeniem w jednym z członów, np. dzbanarz i dmidzban, koleśnik i kołodziej oraz rzeczownik i współznaczące zestawienie z przymiotnikiem od tego rzeczownika, np. korek i drzewo korkowe (por. errata do t. X).
Odmianki słowotwórcze oczywiście mogą być łącznie synonimami do innego wyrazu, np. dziecię i dziecko do POTOMEK.