[zaloguj się]

CHŁOPIĄTECZKO (3) sb n

Oba o oraz e jasne.

Fleksja
sg pl
N chłopiąteczko chłopiąteczka
A chłopiąteczko

sg N chłopiąteczko (1).A chłopiąteczko (1).pl N chłopiąteczka (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) ‒ XVII(XVIII) w.

Dem. odchłopię”; mały chłopiec, chłopczyk, młodzieniaszek; pupulus Mącz (3): Pupulus, Chłopiąteczko/ chłópiątko. Mącz 332a; Strzelił v ſtołu ſiedząc vyrzawſzy onego/ Chłopiątecżko málucżkie PaprPan Hh2v; Zátym co tey gawiedzi w domu ſię námnoży: [...] dziewczętá, chłopiętá, Chłopiątecżká: wſzyſtko to łuſzczybochenkowie CiekPotr 29.

Synonimy cf CHŁOPECZEK.

Cf CHŁOPECZEK, CHŁOPEK, CHŁOPIASZEK, CHŁOPIĄTKO, CHŁOPIEC, CHŁOPIECZEK, CHŁOPIĘ, CHŁOPIK, CHŁOPINA, CHŁOPINKA, [CHŁOŚ]

DM