[zaloguj się]

CHŁOPINKA (1) sb m

Fleksja

N sg chłopinka.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Dem. od nie zaświadczonego u naschłopina”: mężczyzna mały, mizerny, biedny: Chowa ſzią theſch v thego Iacubka Czeſchek Chłopinka Chudi pyotr ymyenyem LibMal 1545/l07v.

Cf CHŁOPECZEK, CHŁOPEK, CHŁOPIASZEK, CHŁOPIĄTECZKO, CHŁOPIĄTKO, CHŁOPIEC, CHŁOPIECZEK, CHŁOPIĘ, CHŁOPIK, CHŁOPINA, [CHŁOŚ]

DM