[zaloguj się]

CHŁOPIECZEK (2) sb m

o oraz oba e jasne.

Fleksja
sg
N chłopieczek
D chłopieczkowi

sg N chłopieczek (1).D chłopieczkowi (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów błędnie: chłopeczek).

Dem. odchłopiec'' ‘młodzieniec, wyrostek; pupus Mącz (2): NIegdy też przychodzi na dziecię cięſzkie puſzcżanie z boleſcią [...], A k temu chłopiecżkowi [chłopecżkowi SienHerb 474a.], Przy tym cżęſtho ſie podnoſi cżłonek. FalZioł V 44v; Pupus, Máły chłopieczek/ chłopiątko/ pucek też niektórzi mówią. Mącz 332a.

Synonimy cf CHŁOPECZEK.

Cf CHŁOPECZEK, CHŁOPEK, CHŁOPIASZEK, CHŁOPIĄTECZKO, CHŁOPIĄTKO, CHŁOPIEC, CHŁOPIĘ, CHŁOPIK, CHŁOPINA, CHŁOPINKA, [CHŁOŚ]

DM