[zaloguj się]

CHŁOPIĄTKO (24) sb n

-o- (9), -ó- (1) Mącz (9 : 1); końcowe o jasne.

Fleksja
sg pl
N chłopiątko chłopiątka
G chłopiątka, chłopiątek
A chłopiątko
I chłopiątki(e)m
V chłopiątka

sg N chłopiątko (14).G chłopiątka (1).A chłopiątko (3).I chłopiątki(e)m (1).pl N chłopiątka (2).G chłopiątek (2).V chłopiątka (1).

stp, Cn brak, Linde XVIXVII w.

Dem. odchłopię” ‘młody chłopiec’; małe dziecko płci męskiej; chłopczyk; puerulus, pupus Mącz, Calep; masculus Mymer1; infantulus, puellus, pupulus Mącz (24): Masculus. [...] Chłopiątko. Mymer1 22v; RejJóz B; LibMal 1551/166v; tytułuyą ye tem przezwiſkyem/ chłopyątká złodzyeye s pocżątká/ wyęc dla dobroći/ cnotkámi one przezywáyą GliczKsiąż H6v, F6; Y obyecáłá [...] ná ſzyrſze rozmowy/ poſłáć chłopiątko máłe/ ſyná ſwego RejWiz A6, 68; áby wiernie dzielili bráćiey ſwoiey działy/ [...] wſſyſtkim kthorzy wchádzaly do kośćioła Páńſkiego/ chibá chłopiątek we trzech liećiech Leop 2.Par 31/16, Ex 2/6, Is 66/7; Puer lepidus et delicatus, Miłe á roskoſzne chłopiątko. Mącz 182a; Mellitus puer [...], miły wdzięczny párobeczek/ miłe chłopiątko. Mącz 214a; Puerulus, dimin. a puerus, [...] Dziciątko/ Chłopiątko. Mącz 329d, 118d, 329d, 332a [2 r.], 372c, 440d, 448c; Calep [873]a, [877]a; Karzćieſz ſię iuż tym workiem chłopiątká ią rádzę: Iż trochę ná tym punkćie z wámi ſię záſádzę. KlonWor 40, 29.

Synonimy cf CHŁOPECZEK.

Cf CHŁOPECZEK, CHŁOPEK, CHŁOPIASZEK, CHŁOPIĄTECZKO, CHŁOPIEC, CHŁOPIECZEK, CHŁOPIĘ, CHŁOPIK, CHŁOPINA, CHŁOPINKA, [CHŁOŚ]

DM