[zaloguj się]

[CHŁOŚ sb m

Fleksja

V sg chłosiu.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odchłop” ‘wieśniak’; w funkcji hipokorystycznej: A ty chłośiu będźieli twoiá śieć ná ſzcżeściu/ Kijem w śieći/ pokąd żyw w łep źwierzá y w nogi BielawMyśl D2v.

Synonimy cf CHŁOPEK.

Cf CHŁOPECZEK, CHŁOPEK, CHŁOPIASZEK, CHŁOPIĄTECZKO, CHŁOPIĄTKO, CHŁOPIEC, CHŁOPIECZEK, CHŁOPIĘ, CHŁOPIK, CHŁOPINA, CHŁOPINKA]

MM