[zaloguj się]

CHŁOPIASZEK (1) sb m

Fleksja

N sg chłopiåszek.

stp, Cn brak, Linde XVIXVII w.

Dem. odchłop”; mały chłopiec, chłopczyk, młodzieniaszek: Puellus, Chłopiaſzek/ Chłopiątko. Mącz 329d.

Synonimy cf CHŁOPECZEK.

Cf CHŁOPECZEK, CHŁOPEK, CHŁOPIĄTECZKO, CHŁOPIĄTKO, CHŁOPIEC, CHŁOPIECZEK, CHŁOPIĘ, CHŁOPIK, CHŁOPINA, CHŁOPINKA, [CHŁOŚ]

DM