[zaloguj się]

CHŁOPECZEK (2) sb m

Fleksja

N pl chłopeczkowie (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (błędnie zamiast: chłopieczek).

Dem. odchłop” ‘mężczyzna (2):
a. Mały chłopiec, chłopczyk (1): gdyż dziewecżki rychley ſie imuią mowić niżli chłopecżkowie GlabGad A2v.
b. Mężczyzna niskiego wzrostu (1):
Wyrażenie: »czysty chłopeczek« (1): Blizyeńſcy Zderkowie. [...] Y tych ſnadź dla ochoty Zderkámi názwáli/ Bo cżyśći chłopecżkowie chociaſzći to máli PaprPan L3.

Synonimy: a. młodzieniaszek, młodzieńczyk, pacholątko, parobeczek, pucek.

Cf CHŁOPEK, CHŁOPIASZEK, CHŁOPIĄTECZKO, CHŁOPIĄTKO, CHŁOPIEC, CHŁOPIECZEK, CHŁOPIĘ, CHŁOPIK, CHŁOPINA, CHŁOPINKA, [CHŁOŚ]

DM