[zaloguj się]

KWEST (7) sb m

kwest (7), [kwiest].

qu- (6), qw- (1).

Teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg pl
G kwestu kwest(o)w
A kwest kwesty

sg G kwestu (2).A kwest (1).pl G kwest(o)w (3).A kwesty (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

1. Zysk, dochód, zapłata [quaestuswziątek BartBydg; – zysk, pożytek Mącz 336b; – zysk Calep; zyskquaestus Cn] (5): Item zeznala yſch Byerala queſt stakowego zwodzenya od dzyewek y od thich kthorem ſzwodzila LibMal 1545/97; Qweſtu prożnego ſſukáyą ći wſſyſcy grzeſſnicy/ Ktorzy ſą zakonu twego yáwni gwałtownicy LubPs bb4v, G; ActReg 7; [Za kwiest sobie pobożność księża poczytają, By to przed nędzą zbieżeć, charakter przyjmują. Stąd im trudno Krystusa przyjąć ubogiego, Wolą onego w Rzymie barzo bogatego. Apolog 43.].
[Wyrażenia: »dziesięcinny kwest«: Dayćie Bogu co ieſt Boſkie Ceſarzewi co Ceſárſkie Roźmiey pánie temu ſłowu Co boſkiego dayćie Bogu. (‒) Coś drugiego wtym ſłowie ieſt Pirwey niż dźieſięcinny queſt. KorczRozm Iv.

»kwest grodzki«: Pisarz sam mytem i suknem opatruje podpiski swe z kwestu grodzkiego, ale strawę mają na zamku. LustrWpol I 93.]

Szereg: »pożytki i kwesty« (1): Woytowie/ Ráycy/ łáwnicy/ et id genus wſzyſcy/ niechayby też záraz po elekcyách ſwoich/ pewne á znośne pámiętne/ do tegoż ſkárbu Rzeczypoſp: dawáli/ ponieważ że z niey y z vrzędow ſwych pewne też pożytki y queſty miewáią. VotSzl D3v.
2. Sposób zarobkowania (2): iuż nie licżąc rozmáitych á rozlicżnych rzemięſnikow co ſie twemi robotámi żywią/ dziwnych á dziwnych queſtow miedzy ludźmi ſie nápátrzyſz. RejZwierc 111v, 65v.

Synonimy: 1. bogactwo, czynsz, dobro, dochod, dostatek, dzierżawca, intrata, możność, płat, pobor, pożytek, prowent, zysk.

AB