[zaloguj się]

NIEGRZECZNIE (1) av

Wszystkie e prawdopodobnie jasne (tak w nie-, grzecznie oraz zwykle w -e).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. s.v. grzecznie.

Niedorzecznie, bezsensownie; ab orbita, absurde, ab re, nihil ad rem, per absurdum Cn:
Szereg: »głupie i niegrzecznie«: iáſna rzecz że to/ y podobne piſmá/ głupie y niegrzecznie odſzczepieńcy kieruią/ chcąc pokázáć że ſámá wiárá doſyć ieſt człowiekowi ku vſpráwiedliwieniu. WujNT 143; [Y ſrodze nas niegrzecżnie námawiacie żebyſmy to co ieſt publicum rozumieli być priuátum Respons I2v].

Synonimy: głupie, niebacznie, niemądrze, nieobacznie, nieopatrznie, nierozmyślnie, niesłusznie, nietrafnie.

Cf GRZECZNIE

MM