[zaloguj się]

NIEMĄDRZE (17) av

W pisowni rozłącznej (10), w łącznej (7).

Oba e jasne.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Głupio, lekkomyślnie; imprudenter Mącz, Calep; stulte Vulg; imperite, importune Calep (17): Leop Gen 31/28; OrzRozm E4v; Mącz 328b, 337a; Iął płákáć ná ſwe głupſtwo że ſie zle ſpráwował/ A tym co mu był Bog dał niemądrze ſzáfował. HistLan Bv, D4v; BudBib Ier 10/21; SkarJedn 358; CzechEp 54; Calep 510b, 513a, 514b; O iákom ſobie niemądrze pocżął/ do grzechow ſię y grzeſznikow [...] ſkłoniwſzy LatHar 145; że Graeckie dźiśieyſze Nowe Teſtámenty nie ſą ták ſzczyre źrzodłá/ żeby miáły być nád ſtáre Láćińſkie przekłádáne: [...] iáko doſyć niemądrze mniemiał Kálwin WujNT przedm 15.

W charakterystycznych połączeniach: niemądrze (u)czynić (3), dany, mniemieć, (sobie) począć (poczynać) (4), postąpić (2), szafować.

Szeregi: »głupie, (a) niemądrze« (2): Deliro, Száleyę/ Głupie a niemądrze czinię. Mącz 195c; Calep 312a.

»niemądrze i nieumiejętnie« (1): Iákakolwiek przycżyná do śmierći cżyieykolwiek/ nie mądrze y nieumieiętnie dánymi lekárſtwy LatHar 115.

Synonimy: głupie, niebacznie, niegrzecznie, nieobacznie, nieopatrznie, nieostrożnie, nierozmyślnie, nieroztropnie, nietrafnie, nieuczenie, nieumiejętnie, niewcześnie, szalenie.

Cf MĄDRO, MĄDRZE

ASt