[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 5533

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
KURZY 85 ai
[KURZYCA] 0 sb
KURZYĆ 45 vb
KURZYĆ SIĘ 47 vb
[KURZYDŁO] 0
KURZYMOR słownikowe Sł stp
[KURZYNIEC] 0 sb
KURZYNY słownikowe Sł stp
KURZYTATA 1 sb
KUS 11 sb m
KUSICIEL 19 sb
KUSICIELOW 1 ai
KUSIĆ 241 vb
KUSIĆ SIĘ 230 vb cf też [kusieć się]
[KUSIEĆ SIĘ] 0 HerburtArt H4; cf też kusić się
(KUSIEDLNICA) prawdopodobne słownikowe cf czasokusiedlnica
[KUSO] odsyłacz/wariant cf kęso
KUSTODYJA 2 sb
[KUSTOS] odsyłacz/wariant cf kustosz; BielKron 1597 180, UstKościel 118v
KUSTOSZ 9 sb też [kustos]
[KUSTOSZKA] 0 sb
KUSTOSZOWA słownikowe Sł stp
[KUSTOSZOWSKI] 0 ai
KUSTRAĆ SIĘ 1 vb
KUSTRZEBSKI słownikowe Cn
KUSTRZYCA słownikowe Cn
[KUSY] 0 ai też [kuszy]
1. KUSZ 10 sb też kousz (1); =naczynie
2. KUSZ 2 sb =naplecznik
3. (KUSZ) prawdopodobne cf 4.kosz
KUSZA 63 sb f
KUSZĄCY 2 part
KUSZENIE 22 sb
KUSZENIE SIĘ 1 sb
KUSZKA 24 sb