[zaloguj się]

165. Kolory.

W obrębie znaczeń haseł oznaczających kolory tworzymy podrubryki objaśniane następująco, np. s.v. CZERWONY:

α. Na oznaczenie intensywności barwy albo odcieni lub kolorów łączonych.
Tu gromadzimy materiał „luźny” typu „miestcem czarny, miestcem czyrwony”, „żelazna barwa zmieszana z żyłami czyrwonemi” oraz frazeologię, zwłaszcza zestawienia typu »z biała czerwony«, »czyrwony przyczyrń«.

Uwaga: Połączenia z pierwszym członem na -o traktujemy jako złożenia i redagujemy jako osobne hasło.