[zaloguj się]

173. Imiesłowy i rzeczowniki odczasownikowe.

Haseł tych nie odsyłamy do odpowiednich znaczeń czasownika, lecz objaśniamy je przez synonimy. Powinny one w zasadzie być zredagowane, tj. podzielone i objaśnione w sposób analogiczny jak czasownik podstawowy i posiadać analogiczną frazeologię.

a. Utworzone od czasowników zwrotnych.

Jeżeli rzeczownik lub imiesłów bez „się” jest derywatem czasownika zwrotnego, piszemy przed objaśnieniem synonimicznym formułę, np.:

Rzeczownik od „...”.
Jeżeli część przykładów wiąże się z czasownikiem zwrotnym, a część z niezwrotnym, grupujemy materiał na tej zasadzie w dwie zasadnicze partie numerowane cyfrą rzymską, w razie potrzeby z dalszym podziałem semantycznym numerowanym cyfrą arabską, np. s.v. FUNDOWANIE:
I. Rzeczownik od fundować” (x):
1. Założenie, danie początku ...
2. Uposażenie, nadanie majątku ...
3. Zaprowadzenie na trwałe ...
4. Opieranie się na czymś, przyjmowanie za podstawę ...
II. Rzeczownik od fundować się”: osiedlanie się ...
Jeżeli wystąpi też w haśle znaczenie silnie substantywizowane, wykraczające poza prostą funkcję odczasownikową, stanowi ono znaczenie III., np. dalej s.v. FUNDOWANIE:
III. Podstawa, zasada ...