[zaloguj się]

166. Miary.

Hasła oznaczające jednostki miary staramy się objaśnić przeliczając ich wartość na dzisiejsze jednostki, natomiast przeliczanie na ówczesne jednostki podrzędne może być tylko dodatkową informacją. Ponieważ ścisłe przeliczenie, ze względu na zróżnicowania terytorialne i czasowe, bywa zazwyczaj niemożliwe, staramy się podać wartość najniższą i najwyższą, np. s.v. KORZEC:

od 54 do ok. 280 l.