[zaloguj się]

171. Czasowniki zwrotne.

Dla podziału znaczeniowego czasowników zwrotnych najważniejszym kryterium jest semantyka we właściwym rozumieniu, natomiast dla różnych odcieni zwrotności stosujemy podrubryki, np.:

a. W funkcji zwrotnej ...
b. W funkcji wzajemnej ...

a. Funkcja bierna.

Natomiast połączenia z się w funkcji biernej są osobnym znaczeniem (ostatnim przed rubrykami oznaczonymi ***):

W funkcji strony biernej
– a odniesienia do znaczeń semantycznych stają się podgrupami, np. s.v. DAĆ SIĘ:
a. Być czynionym ...
b. Być wręczonym ...
c. Być nadanym ...