[zaloguj się]

170. Zmiany funkcji w obrębie imiesłowu.

a. Zmiana strony.

Użycie imiesłowu biernego w funkcji czynnej lub czynnego w funkcji biernej staje się nowym znaczeniem, np. s.v. FRASOWAN:

1. Trapiony ...
2. W funkcji czynnej: sprawiający kłopot, trudny, męczący ...

b. Połączenie z przeczeniem.

Jeżeli imiesłów czynny w połączeniu z przeczeniem nie nabiera specjalnego odcienia znaczeniowego, dającego się np. określić synonimami innymi niż podane w znaczeniu głównym, wydzielamy go w podrubrykę, np. s.v. CHCĄCY:

a. Z przeczeniem: wzbraniający się, odmawiający ...
Do wydzielenia tej podrubryki wystarczy, jeżeli posiadane teksty łacińskie mają w tym miejscu inne odpowiedniki, np. s.v. CHWIEJĄCY SIĘ:
2. Niepewny, niestały; mobilis PolAnt ...
a. Z przeczeniem; immobilis, indeclinabilis Vulg ...