[zaloguj się]

177. Wykrzyknik.

Jeżeli materiał da się całkowicie jednoznacznie zinterpretować i podzielić, tworzymy rubryki (lub podrubryki) znaczeniowe, podając, jakie stany uczuciowe dany wykrzyknik wyraża. W przeciwnym wypadku dajemy objaśnienie łączne dla wszystkich użyć:

Wyraża różne stany uczuciowe.
Wykrzykniki typu onomatopeicznego objaśniamy, wskazując, jaki odgłos one naśladują, np.:
Naśladuje odgłos uderzenia;
Naśladuje głos ptaków
itp.