[zaloguj się]
2 grudnia 2010
Nowy tom Słownika

Ukazał się drukiem XXXIV tom Słownika z hasłami PRZYRABIAĆ – P´. Tom złożono do druku w listopadzie i w tym samym czasie był on już dostępny jako preprint w zasobach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Dystrybucję tomu prowadzi Wydawnictwo IBL.