[zaloguj się]
15 kwietnia 2012
e-tom 35

Hasła tomu XXXV są już dostępne na stronie Słownika. Konwersja do formatu XML pozwoliła wzbogacić artykuł hasłowy o dodatkowe funkcje, np. spis znaczeń, paradygmat tabelaryczny i hyperlinki. Można także pobrać wybrany artykuł w formacie PDF.

Dostęp do artykułów hasłowych jest możliwy z poziomu indeksu haseł.