[zaloguj się]
17 października 2016
Zmarła mgr Maria Maciejewska

Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że 14 października br. zmarła nasza nieodżałowana Koleżanka
mgr Maria Maciejewska
emerytowana pracownica Instytutu Badań Literackich PAN,
wieloletnia redaktorka haseł Słownika polszczyzny XVI wieku
i Słownika języka Adama Mickiewicza.

Z ogromnym bólem zawiadamiamy,
że 3 czerwca br. zmarła nasza nieodżałowana Koleżanka
mgr Zofia Chyła-Bełkot
wieloletnia pracownica Instytutu Badań Literackich PAN,
doświadczona redaktorka haseł Słownika polszczyzny XVI wieku
i Słownika języka Adama Mickiewicza.

W kwietniu w portalu Facebook został uruchomiony profil Słownika polszczyzny XVI wieku, który będzie służył szeroko pojętej promocji słownika oraz literatury i kultury polskiej złotego wieku. Zapraszamy.