[zaloguj się]

ListZ wielką radością i dumą donosimy, że dr Krystyna Wilczewska w dniu 18 września 2017 r. decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawczego została uczczona tytułem

Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Serdecznie gratulujemy!

.