[zaloguj się]
16 kwietnia 2017
zmarła mgr Anna Karasiowa

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,
że 16 kwietnia 2017 r. zmarła nasza nieodżałowana Koleżanka
mgr Anna Karasiowa
wieloletnia pracownica Instytutu Badań Literackich PAN
i redaktorka haseł Słownika polszczyzny XVI wieku.

31 marca 1927 roku urodziła się dr Krystyna Wilczewska, emerytowany pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, redaktor Słownika polszczyzny XVI wieku od jego początków, autorka Instrukcji redakcyjnej Słownika i niezastąpiony redaktor tomu, dzięki któremu dzieło to zachowuje spójność. Drogiej Jubilatce składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego co najlepsze.

Redaktorzy Słownika polszczyzny XVI wieku

Rozpoczynamy drugi etap retrodygitalizacji Słownika, obejmujący zakres haseł na litery K - M. Prace zostaną wykonane w ramach dotacji celowej przyznanej Instytutowi Badań Literackich PAN przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego - decyzja MNiSW Nr 5610/E-l/S 1206-1 z dnia 14.11.2016 r. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2017 r. Internetowa baza Słownika wzbogaci się o ponad 10 tysięcy artykułów hasłowych.