[zaloguj się]
25 lutego 2015
indeks haseł ukończony

Zakończono prace nad elektroniczną wersją indeksu haseł. W indeksie znalazły się wszystkie hasła z wydrukowanych tomów oraz z materiału niepublikowanego (nieopracowanego). Z biegiem prac redakcyjnych indeks będzie weryfikowany i uzupełniany.