[zaloguj się]

W kwietniu w portalu Facebook został uruchomiony profil Słownika polszczyzny XVI wieku, który będzie służył szeroko pojętej promocji słownika oraz literatury i kultury polskiej złotego wieku. Zapraszamy.