[zaloguj się]
17 października 2016
Zmarła mgr Maria Maciejewska

Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że 14 października br. zmarła nasza nieodżałowana Koleżanka
mgr Maria Maciejewska
emerytowana pracownica Instytutu Badań Literackich PAN,
wieloletnia redaktorka haseł Słownika polszczyzny XVI wieku
i Słownika języka Adama Mickiewicza.