[zaloguj się]
27 listopada 2017
Piszą o nas

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego w ramach serii "Biblioteczka TMJP" opublikowało kompendium:

Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia)

autorstwa Patrycji Pałki i Agaty Kwaśnickiej-Janowicz

Można je pobrać bezpłatnie pod adresem: http://tmjp.pl/przewodnik-po-elektr-zasobach

I dla nas znalazło się tam miejsce, wystarczy zajrzeć na strony 124 - 126.

Hortus deliciarum17 listopada 2017 roku reprezentacja naszej Pracowni wystąpiła na spotkaniu zorganiowanym w ramach cyklu Hortus Deliciarum przez Pracownię Łaciny Średniowiecznej Instytut Języka Polskiego PAN. 
Wygłoszony w Krakowie referat nosił tytuł: 

"Słownik polszczyzny XVI wieku" – historia i współczesność.
Nowe technologie w służbie leksykografii historycznej.

Pokazaliśmy się ze wszystkich dobrych stron - papierowej i internetowej :)


Pracowni Łaciny Średniowiecznej IJP PAN dziękujemy za zaproszenie, całemu Audytorium za wdzięczny odbiór.

Filmowa relacja już jest dostępna na kanale cyklu HortusDeliciarum.

 .