[zaloguj się]
14 sierpnia 2012
nowa zakładka

Dodano nową zakładkę „Dodatki”, która ma zawierać prace mniej lub bardziej związane ze Słownikiem. Jako pierwszą opublikowano pracę Krystyny Wilczewskiej pt. „Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI w. Odmiana i słowotwórstwo”.