[zaloguj się]

7. Hasła niepewne.

W wypadku wątpliwości co do poprawności odczytania wyrazu przez wydawcę w tekstach transkrybowanych opatrujemy hasło (lub odmiankę naszego hasła) znakiem zapytania. W cytacie jednak (zarówno do wyrazu hasłowego, jak i w kontekście do innych haseł) takiej wątpliwości nie sygnalizujemy żadnym znakiem.