[zaloguj się]

15. Uwaga o Lindem.

Gdy szesnastowieczny materiał z Lindego wciągnęliśmy jako dodatek do naszego hasła, uwaga o Lindem może mieć jedną z poniższych postaci: Jeżeli prócz tego Linde ma inny materiał z XVI w., piszemy normalnie:

Linde XVI w., Linde XVI – XVII w.
itd.
Jeżeli materiał „nieklamrowy” pokrywa się z naszym, piszemy:
Linde XVI w. (x z niżej notowanych przykładów)
i materiału „klamrowego” nie doliczamy. Jeżeli oprócz „klamrowego” Linde ma tylko przykłady późniejsze, piszemy np.:
Sł stp, Cn ..., Linde także XVIII w.