[zaloguj się]

UŻYCIA SPOZA NASZEGO KANONU ŹRÓDEŁ
IV. Uwagi dodatkowe w części semantycznej i frazeologicznej


Jeżeli użycie „klamrowe” zawiera jakieś zjawisko, które wymaga opisu w klamrze przy tytuliku struktury, połączenia lub jednostki frazeologicznej, opis ten wprowadzamy w klamrze nietłustej. Natomiast wariant tytuliku jednostki zapisujemy w klamrze tłustej.16. Miejsce przykładów klamrowych.

Odmianki hasłowe i fleksyjne stoją po postaciach z kanonu (por. 12. i 14.); formy fleksyjne we właściwym miejscu.
Jednostki frazeologiczne wpisujemy we właściwym im miejscu alfabetycznym, a jeżeli będzie ich obok siebie kilka, klamrę otwieramy przed pierwszą i zamykamy po ostatniej.
Dodatkowe przykłady ilustrujące stoją po średniku in continuo na końcu odpowiedniej pozycji, zwłaszcza grupy ogólnej.

a. Cytat z innego wydania.

Jeżeli inne wydanie jednego z naszych tekstów (w to wliczamy również SienHerb wobec FalZioł) wprowadza odmienną postać fonetyczną wyrazu, wpisujemy tę klamrę w odpowiedni cytat bezpośrednio po wyrazie hasłowym, np.:

głucży [glucży I wydanie].

b. Znaczenia.

Rubryki znaczeniowe stoją w zasadzie na końcu układu znaczeń, ale jednak przed rubrykami specjalnymi oraz takimi, jak Zestawienia w funkcji..., imiona własne oraz rubryki oznaczone gwiazdkami, np. s.v. FUGA:

1. Rowek wzdłuż krawędzi deski...
2. [Element zwierający, spajający inne elementy...]
3. lek. Spojenie kości czaszki...
Wyjątkowo znaczenie „klamrowe” może stanowić początkową rubrykę, jeżeli reprezentuje nazwy pospolite wobec wyłącznie imion własnych zaświadczonych w kanonie (cf GDAŃSK, GODZIĘBA) lub niewątpliwe znaczenie podstawowe (cf KIEP).


aa. Hasła objaśniane strukturalnie.

W hasłach pochodnych objaśnianych strukturalnie (dem. od ..., przymiotnik od ...) zachowujemy układ zgodny ze znaczeniami hasła podstawowego, a więc znaczenia „klamrowe” numerujemy wyłącznie według tej zasady.