[zaloguj się]

14. Fleksja.

Formy fleksyjne ujmujemy w klamrę wraz z całym opisem i kropką, np.:

sg N gędek. ◊ [pl A gądki.]
– albo:
pl N gębki (1). ◊ [G gąbek.]
Jeżeli stoi obok siebie kilka takich form, dajemy dla nich jedną wspólną klamrę, np.:
sg [N głąbie. ◊ I głąbim.] L głąbiu.
Jeżeli wprowadzamy klamrową formę oboczną, kropka stoi po klamrze, np.:
sg N gęśli (5), gęśle (1), [gąśle].
Do fleksji wprowadzamy nie tylko formy ciekawe, ale wszystkie te, które znajdują się w włączonym do artykułu materiale „klamrowym”.