[zaloguj się]

17. Cytowanie.

Dla form przytoczonych tylko ze względu na fonetykę lub fleksję powinniśmy w zasadzie dawać cytaty na końcu części semantycznej lub odpowiedniej jednostki frazeologicznej itp. Nie musimy natomiast cytować „klamrowej” odmianki frazeologicznej, która została wpisana w tytulik; podajemy wówczas w klamrze tylko lokalizację.