[zaloguj się]

UŻYCIA SPOZA NASZEGO KANONU ŹRÓDEŁ
III. Materiały wprowadzone do artykułów haseł u nas zaświadczonych

11. Warunki.

Materiały spoza kanonu wprowadzamy do artykułu, jeżeli dostarczają nienotowanych u nas faktów w następujących zakresach:

  • odmianka fonetyczna (ale nie w zakresie pochyleń);
  • odmianka formy fleksyjnej lub nienotowana u nas ciekawa forma fleksyjna (w tym też forma stopniowania);
  • nowe znaczenie, odcień znaczeniowy kwalifikujący do wydzielenia podgrupy lub przenośnia dająca się objaśnić;
  • istniejące u nas znaczenie ilustrowane przekonywającym przykładem, jeżeli nasz materiał jest mało wyrazisty;
  • ciekawa struktura składniowa;
  • ciekawa jednostka frazeologiczna (zestawienie – obowiązkowo).