[zaloguj się]

19. Zalecenie robocze.

Przy wprowadzaniu materiału „klamrowego” zwracamy uwagę, czy nie będą się z tym wiązały jakieś konsekwencje dla haseł na dalsze litery, i w razie potrzeby odkładamy przykłady do odpowiedniej kartoteki, skąd roześle się je wraz z materiałami danej litery. W szczególności chodzi o kartki do formacji współrdzennych i o dublety do frazeologii.