[zaloguj się]

9. Pochylenia z tekstów transkrybowanych.

Tekstów transkrybowanych nie uznajemy za podstawę do orzekania o pochyleniu, w tym również w zakresie samogłoski ó. Piszemy więc wbrew cytatom:

Tekst nie oznacza ó
– lub bierzemy przy jednej formie fleksyjnej o w nawias.